Dodana: 2 czerwiec 2017 17:03

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2017 17:03

Obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Białymstoku

W piątek, 2 czerwca obradowała w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy. W spotkaniu uczestniczył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym marszałka województwa.

Ilustracja do artykułu IMG_4970.JPG

Rada zaopiniowała nowe kierunki kształcenia zawodowego w szkołach:
a) Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie;

b) Zespół Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, zgłoszone zawody: technik elektryk, technik handlowiec, technik administracji i technik rachunkowości;

c) Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, zgłoszony zawód: technik przemysłu mody;

d) Akademicka Policealna Szkołą Medyczna w Białymstoku, zgłoszone zawody: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, technik dentystyczny i technik ortopeda;

e) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach, zgłoszone zawody: technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych;

f) Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik gazownictwa;

g) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, zgłoszony zawód: technik robót wykończeniowych w budownictwie.

Obradowano na temat zmian w kształceniu zawodowym w odniesieniu do potrzeb rynku pracy i roli partnerów społecznych, o sytuacji na rynku pracy województwa podlaskiego oraz o wdrażaniu działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

facebook