Dodana: 10 maj 2017 14:07

Zmodyfikowana: 10 maj 2017 14:32

Obchody Światowego Dnia Inwalidy w Białymstoku

Zarząd Oddziału Regionalnego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku zorganizowali w środę, 10 maja obchody Światowego Dnia Inwalidy. Uroczystość odbyła się w Białostockim Ośrodku Kultury. Przybyli na nią przedstawiciele władzy rządowej – minister Krzysztof Jurgiel i wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i samorządowej - Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Ilustracja do artykułu IMG_3771.JPG

Marszałek Jerzy Leszczyński wyraził uznanie dla pracy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Białymstoku oraz dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, poprzez który samorząd stara się realizować szereg zadań.

- Jako samorząd województwa jesteśmy zawsze otwarci na współpracę, a wspólnie z rządem powinniśmy starać się likwidować nie tylko te bariery techniczne, ale i znosić bariery, stojące na drodze współpracy międzyludzkiej  - powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

Jan Kalinowski, przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI podziękował władzom samorządowym za pomoc, życzliwość i zaangażowanie w sprawy  niepełnosprawnych.

Z okazji święta miały miejsce uroczyste odznaczenia oraz występ dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 z oddziałami integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, które przygotowały przedstawienie „Czerwony Kapturek”.

facebook