Dodana: 7 listopad 2017 14:15

Zmodyfikowana: 7 listopad 2017 14:20

O rozwoju miast i regionów. Marszałek Jerzy Leszczyński na Europejskim Tygodniu Innowacji w Lublinie

W Lublinie od poniedziałku do piątku (6-10 listopada) trwa Europejski Tydzień Innowacji. W wydarzeniu bierze udział 400 firm z obszaru innowacji, siedem uczelni wyższych, kilkanaście regionów partnerskich. Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, w czasie ETI wziął udział w Debacie Miast i Regionów Partnerskich Woj. Lubelskiego: „Sieciowanie współpracy – inteligentne specjalizacje regionów. Współpraca nauki i biznesu – dobre praktyki”.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

Debata stała się okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń, a także szansą podsumowania wielu inicjatyw, które realizowane są wspólnie przez partnerów z wielu europejskich regionów.

Jerzy Leszczyński w jej trakcie podkreślił wagę współpracy województwa podlaskiego z województwem lubelskim. Przede wszystkim zwrócił jednak uwagę na ciągle rozwijające się kontakty Podlaskiego z Obwodem Grodzieńskim (Białoruś).

- W ramach podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej, której jestem przewodniczącym, udało nam się znacznie zintensyfikować współpracę – podkreślał Jerzy Leszczyński. – I są już tego efekty – staramy się tworzyć produkty transgraniczne w turystyce, działa już ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim i w Puszczy Białowieskiej. 

Marszałek woj. lubelskiego Sławomir Sosnowski podkreślił, że Lubelskie bierze udział w ośmiu (miękkich) projektach międzynarodowych. - Nasza dewiza to działać globalnie ale z korzyścią dla lokalnych społeczności i mam nadzieję, że Europejski Tydzień Innowacyjności spotęguje te działania, wyzwoli potencjały – mówił marszałek lubelskiego.

Pytany o specjalizacje naszego regionu w kontekście inteligentnych specjalizacji, marszałek Jerzy Leszczyński zwrócił uwagę na umiejętne wykorzystanie potencjału rolniczego Podlaskiego oraz rozwój szkolnictwa zawodowego i współpracę uczelni wyższych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Jerzy Leszczyński przypomniał, że w Strategii Rozwoju Województwa podlaskiego zostały wskazane dziedziny, filary (tzw. „specjalizacje wiodące"), w których już teraz województwo podlaskie przoduje. A są to: przemysł rolno-spożywczy, przemysł metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny i nauki o życiu, ekoinnowacje i nauki o środowisku oraz powiązane z nimi sektory.

- Jesteśmy województwem na wskroś rolniczym i dalej chcemy to jak najlepiej wykorzystać – przyznał marszałek Leszczyński. – Zdajemy sobie jednak sprawę, że samo rolnictwo nie wystarcza. Jednym z filarów specjalizacji wiodących jest przemysł rolno-spożywczy. Już teraz nasze przedsiębiorstwa wytwarzają 20 proc. produkcji mleka, a w sumie przetwarzają aż ok. 40 proc. mleka krajowej produkcji. Te firmy nie tylko ciągle się rozwijają by ich produkt był jak najlepszy, ale i zdobywają kolejne, dalekie rynki. Wokół rolnictwa także rozwinął się przemysl maszyn rolniczych, produkcji paszy.  Podlaskie jest bardzo atrakcyjnie turystycznie, ale tu także rozwinął się przemysł szkutniczy a podlaskie firmy są europejskim liderem w produkcji łodzi do 9 m.

II Europejski Tydzień Innowacji w Lublinie podzielony jest na bloki tematyczne: Forum Bio-Energo, Forum Cyfryzacji, Konferencja innowacje w medycynie, Giełda Start-upów, Debata Miast i Regionów partnerskich oraz Gala Innowacji. W planach dyskusje o roli biogospodarki i energetyki w kształtowaniu konkurencyjności regionów, osiągnięciach w zakresie wykorzystania robotyki w kardiochirurgii czy cyberbezpieczeństwie i e-administracji. 

(mk)

 

facebook