Dodana: 22 luty 2017 15:24

Zmodyfikowana: 22 luty 2017 15:24

Miliony na czystą wodę i odnawialne źródła energii

Gmina Tykocin zmodernizuje stację uzdatniania wody, zakład w Choroszczy rozbuduje oczyszczalnię ścieków, natomiast Czarna Białostocka kupi i zamontuje kolektory słoneczne oraz nowoczesne piece w 215 domach mieszkańców. Zarząd Województwa przyznał dziś (21.02.2017) na te inwestycje dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ilustracja do artykułu zarzad-01.jpg

Gminy Tykocin oraz Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy wzięły udział w konkursie na inwestycje w sektorze gospodarki wodno-ściekowej (działanie 6.2). Przeszły pozytywnie ocenę i decyzją  Zarządu, otrzymają dofinansowanie z RPOWP. I tak, Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji rozbuduje i przebuduje oczyszczalnię ścieków w Choroszczy. Inwestycja warta jest 28,6 mln zł, a dotacja wyniesie 19,3 mln zł. Natomiast gmina Tykocin zmodernizuje stację uzdatniania wody i miejską oczyszczalnię ścieków oraz wybuduje ujęcie wody. Koszt tego projektu to 5,5 mln zł, a dofinansowanie – 2,8 mln zł.

Warto przypomnieć, że konkurs na wsparcie takich inwestycji wciąż trwa. Mogą w nim wziąć udział samorządy, podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz inne podmioty wykonujące usługi publiczne, w tym przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków upływa 31  marca.

Natomiast gmina Czarna Białostocka otrzyma dofinansowanie z RPOWP na inwestycje w odnawialne źródła energii (poddziałanie 5.4.2). Kupi i zamontuje na dachach domów mieszkańców gminy 159 kolektorów słonecznych, wykorzystujących energię słoneczną do podgrzania wody użytkowej. Pozwoli to ograniczyć w gospodarstwach domowych zużycie energii elektrycznej, spalanie węgla, oleju, itp. W ramach tego projektu gmina kupi również 56 nowoczesnych pieców, opalanych paliwem pochodzącym z biomasy (pelet, zrębek, drewno). Zastąpią one stare piece węglowe, pilnie wymagające wymiany, w domach mieszkańców gminy.  

Warto dodać, że w gminie nie funkcjonuje sieć gazowa, a ciepłownicza obsługuje jedynie zabudowę wielorodzinną i budynki użyteczności publicznej. Domy jednorodzinne korzystają więc z indywidualnych kotłowni, często bardzo przestarzałych. Dlatego realizacja tego projektu jest tak istotna. Spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów z domowych pieców grzewczych.

Inwestycja warta jest blisko 2,5 mln zł, dofinansowanie z RPOWP wyniesie 1,8 mln zł. Pochodzi z listy projektów pozakonkursowych RPOWP 2014-2020 (zgłoszony przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego).

facebook