Dodana: 9 styczeń 2017 14:09

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2017 20:02

List intencyjny władz województwa podlaskiego z prezydentami Białegostoku i Suwałk w sprawie lotnisk lokalnych

W Suwałkach lotnisko lokalne ma być oddane do użytku już w połowie 2018 roku, a te w Białymstoku – pod koniec przyszłego roku. Oba z pasami startowymi o długości 1350 metrów. Wsparcie - także finansowe - dla ich powstania zadeklarował Samorząd Województwa Podlaskiego. W poniedziałek 9 stycznia Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Maciej Żywno podpisali list intencyjny z Prezydentem Miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim i Prezydentem Suwałk Czesławem Renkiewiczem, w którym zadeklarowano „wolę zabezpieczenia w planie budżetowym na rok 2018 kwot niezbędnych do wsparcia budowy lotnisk w Białymstoku oraz Suwałkach”.

Ilustracja do artykułu lotniska konferencja-16.jpg

W uroczystości udział wzięli także wicemarszałek Anna Naszkiewicz, Bogdan Dyjuk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Jarosław Dworzański, przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Pełna treść Listu Intencyjnego , także w załączniku poniżej

- Myślę, że to realny krok w stronę dostępności mieszkańcom województwa małego ruchu lotniczego, podczas gdy kwestia związana z budową lotniska regionalnego jest ciągle otwarta – podkreślał w czasie spotkanie marszałek Jerzy Leszczyński. - Plany dotyczące lotnisk lokalnych w Białymstoku i Suwałkach są już bardzo realne. I jako samorząd chcemy wziąć udział w ich dofinansowaniu.

Lotnisko lokalne w Białymstoku ma powstać do końca 2018 roku

Nie ma co do tego wątpliwości prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

- Do prac nad lotniskiem lokalnym przystąpiliśmy niezwłocznie po tym, kiedy się okazało, że lotniska regionalnego w perspektywie finansowej 2007-2013 nie będzie. Dokładnie dwa lata temu podpisaliśmy list intencyjny z Aeroklubem Podlaskim i od tamtego czasu trwają cały czas prace – mówi Tadeusz Truskolaski. – Realny harmonogram budowy lotniska lokalnego, czyli lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji na zasadzie tzw. General Aviation o długości pasa startowego 1350 m zakłada, że w czwartym kwartale 2018 roku powinno ono być oddane do użytku. Mamy praktycznie już gotową dokumentacje techniczną, jest też prawomocna decyzja środowiskowa. Na początku marca 2017 roku zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji lotniczej do Wojewody Podlaskiego. Ta procedura powinna potrwać około pół roku – a więc w trzecim kwartale powinien zostać ogłoszony przetarg na budowę i w czwartym kwartale 2018 roku lotnisko lokalne w Białymstoku powinno być gotowe do użytku.

W tym roku miasto Białystok ma wpisane w budżecie na ten cel 500 tys. zł, ale w wieloletniej prognozie to 31 mln zł. Za późniejszy koszt utrzymania lotniska odpowiedzialny będzie Aeroklub Podlaski (Polski). Jak podkreślił Tadeusz Truskolaski planowana długość pasa startowego o długości 1350 metrów nie oznacza, że w przyszłości (przy zachowaniu odpowiednich procedur) nie będzie go można przedłużyć.

W Białymstoku będą mogły lądować samoloty przewożące do 50 osób. Lotnisko lokalne ma obsługiwać komunikację biznesową i taksówki powietrzne, ale nie jest wykluczona komunikacja lotnicza regularna, jeśli będzie takie zainteresowanie.

Lotnisko w Suwałkach na ostatniej prostej do budowy

– Uznaliśmy, że rozwój gospodarczy Suwałk i Suwalszczyzny jest pierwszoplanowy, stąd prace nad lotniskiem są prowadzone już od kilku lat – podkreśla Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. – Plany mojego poprzednika były bardzo ambitne i sięgały budowy portu lotniczego. Ale my tego nie potrzebujemy, bo Suwałki swój port regionalny mają w oddalonym o 126 km Kownie (Litwa – przyp. red.). Dojazd do Kowna i Białegostoku jest porównywalny, a do Topolan, gdzie było planowane lotnisko regionalne jest nawet 160 km i nikt z Suwałk by z niego nie korzystał.

Tymczasem pełną parą idą w Suwałkach prace zmierzające do powstania lotniska lokalnego. Szacunkowy koszt jego budowy to 15 mln zł. Podobnie jak w Białymstoku ma on mieć pas startowy o długości 1350 m.

Jak podkreśla prezydent Suwałk zabezpieczone zostały już wszystkie grunty pod tę inwestycję, gotowa jest dokumentacja, projekt techniczny na budowę lotniska, podobnie jak miasto Białystok, tak i Suwałki podpisały umowę z Aeroklubem Polskim i spółką docelową Aeropartner na zarządzanie tym lotniskiem. Kolejne działania to: dostosowanie decyzji środowiskowej do zmienionego projektu technicznego, jeszcze w styczniu 2017 roku planowane jest złożenie wniosku do Wojewody Podlaskiego o wydania pozwolenia na budowę, w kwietniu 2017 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy, we wrześniu rozpoczęcie prac. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to już w połowie 2018 roku lotnisko lokalne w Suwałkach powinno być oddane do użytku.

- Cieszę się, że władze województwa podlaskiego dostrzegają potrzebę rozwoju Białegostoku i Suwałk. Dzisiaj przedsiębiorcy nie jeżdżą, tylko latają. Tymczasem w podstrefie suwalskiej prowadzone są rekordowe inwestycje na kwotę ok. 700 mln zł, gdzie prace znajdzie nawet tysiąc osób – zaznacza prezydent Suwałk. - To lotnisko jest niezbędne, żeby otworzyć Suwałki na świat. Zanim powstanie Via Baltica (planowane w 2023 roku), zanim szybka kolej, to lotnisko jest niezbędne do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej, komunikacyjnej naszego regionu.

- Myślę, że lotnisko lokalne w Białymstoku i Suwałkach zaspokoi w 100 proc. zapotrzebowanie na komunikację lotniczą w województwie – nie ma wątpliwości prezydent Tadeusz Truskolaski. – Pamiętajmy też, że ponowne rozpoczęcie procedury związanej z lotniskiem regionalnym może potrwać kolejnych 7-8 lat, a koszt jego utrzymania będzie znacznie większy niż tych obu lokalnych.

__________________________________________

Przypomnijmy, że 15 stycznia 2017 roku zostanie przeprowadzone Referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego w godzinach od 7.00 do 21.00

Więcej o referendum

(mk)

Pliki do pobrania

facebook