Dodana: 31 maj 2017 08:43

Zmodyfikowana: 31 maj 2017 08:43

LGD N.A.R.E.W z dotacjami na remont zabytków

We wtorek, 30 maja Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do realizacji dwa projekty z obszaru Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W. Są to projekty związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego

Ilustracja do artykułu 57.jpg

Pierwszy z nich zrealizuje parafia św. Wojciecha w Uhowie. W jego ramach zostanie przeprowadzony remont wieży i dachu zabytkowego kościoła. Natomiast drugi – parafia św. Anny w Pietkowie. Tutaj z kolei zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym.

Wartość projektów to prawie 740 tys. zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 330 tys. zł.

Realizacja tych i innych przedsięwzięć na poziomie lokalnym jest możliwa dzięki Rozwojowi Lokalnemu Kierowanemu przez Społeczność (RLKS), czyli nowemu instrumentowi w ramach programu regionalnego. Samorząd województwa przeznaczył na niego aż 59 mln euro. W ramach RLKS odpowiedzialność za przeprowadzenie konkursów spoczywa na Lokalnych Grupach Działania, które najlepiej znają problemy, potencjały oraz potrzeby „małych ojczyzn” i potrafią zaangażować w działania mieszkańców czy przedstawicieli różnych środowisk. 

art

fot.archibial

facebook