Dodana: 5 kwiecień 2017 14:45

Zmodyfikowana: 6 kwiecień 2017 15:01

Konwent Marszałków: Polityka spójności zmusza do współdziałania!

Debata o znaczeniu polityki spójności, roli regionów w Unii Europejskiej po 2020 roku, a także planowanie przestrzenne – te zagadnienia otworzyły kwietniowe obrady Konwentu Marszałków w Małopolsce. Do Krakowa oprócz przyjechali przedstawicieli polskich województw, w tym Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski. Przyjechali również eksperci, m.in. Michael Schneider, przewodniczący EPP w Komitecie Regionów, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, czy Olgierd Łukaszewicz, prezes ZASP.

Ilustracja do artykułu DSC_8344ppxxx1000.jpg

Polityka Spójności jest jak dotychczas jedynym instrumentem, który w skuteczny sposób zmusza do współdziałania różne szczeble zarządzania publicznego. Nie mam wątpliwości, że w miarę upływu czasu polityka ta pomogła podnieść poziom życia oraz zwiększyła możliwości gospodarcze w regionach UE. Pozwoliła doskonalić umiejętności i dała szansę na zatrudnienie, zapewniła regionom wsparcie w budowaniu potencjału administracyjnego, stworzyła powiązania między instytutami badawczymi i biznesem – wyliczał w swoim wystąpieniu marszałek Jacek Krupa, podkreślając, że polityka spójności pomaga regionom UE szybciej się rozwijać.
W czasie obrad Konwentu Marszałków padły też konkretne liczby, które udowadniają, że polityka spójności spełnia swoją rolę.

Jak podaje Komisja Europejska, tylko w okresie programowania 2007-2013 w ramach polityki spójności w całej UE zainwestowano 346,5 mld euro. W efekcie powstało ok. miliona nowych miejsc pracy – to 1/3 spośród wszystkich utworzonych w tym czasie miejsc pracy w UE! Polityka spójności zainwestowała też w 400 tys. małych i średnich przedsiębiorstw czy startup’ów – mówił marszałek Jacek Krupa, dodając, że Komisja Europejska szacuje, że do 2023 roku każde zainwestowane 1 euro w ramach polityki spójności będzie oznaczało dodatkowe 2,74 euro dla PKB państw członkowskich UE.

- Jestem przekonany, że w najbliższym czasie w Unii Europejskiej rozpocznie się burzliwa dyskusja na temat roli polityki spójności po 2023 roku – bo nie brakuje niestety przeciwników obecnego jej kształtu, którzy podnoszą, że te fundusze można by wydać bardziej efektywnie albo przyszłe dotacje na ten cel przekazywać na zasadzie zwrotnych pożyczek – dodał z kolei Michael Schneider, przewodniczący EPP w Komitecie Regionów.

Jak zauważył przewodniczący EPP, do przyszłości polityki spójności podchodzi z optymizmem. – Dowodów w postaci danych statystycznych nt. jej skuteczności mamy aż nadto – regiony wyraźnie się rozwijają. Myślę więc, że w kolejnych latach powinniśmy się przede wszystkim skupić na tym, w jaki sposób kontynuować politykę spójności. W mojej ocenie decyzje o rozdzielaniu środków na ten cel powinny zapadać w sposób mniej scentralizowany, bo w końcu to regiony same wiedzą, czego im potrzeba – zakończył Schneider.

Pierwsza część obrad Konwentu Marszałków zakończyła się wystąpieniem Olgierda Łukaszewicza, prezesa ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji. Apelował w nim do marszałków, by zainteresowali się m.in. potrzebą utworzenia samorządowej reprezentacji organizatorów teatrów publicznych.

Stanowiska przyjęte podczas Konwentu Marszałków

II Konwent Marszałków w Małopolsce zakończyło przyjęcie 10 wspólnych stanowisk. Wśród nich poruszono m.in. kwestie dotyczące ochrony środowiska i tzw. Lex Szyszko, czyli ustawy o ochronie przyrody, a także zagadnienia obejmujące kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, transport drogowy i kolejowy oraz świadczenia socjalne. 

Więcej na: https://www.malopolska.pl/

Fot: biuro prasowe UMWM

facebook