Dodana: 25 maj 2015 14:59

Zmodyfikowana: 25 maj 2015 14:59

Komunikat rzecznika prasowego Marszałka Województwa Podlaskiego

W związku z licznymi pytaniami i medialnymi komentarzami, dotyczącymi cyberoszustwa, którego ofiarą padł Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich informuję, iż:

- postępowanie prowadzi Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku i ze względu na dobro śledztwa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie może ujawniać szczegółów zdarzenia. Istotnym jest jednak fakt, że oszustwo było bardzo dobrze przygotowane, bo cyberprzestępcy, podszywając się pod spółkę realizującą inwestycje na terenie gm. Michałowo, znali m.in. dokładną kwotę częściowego rozliczenia, nazwę zadania i terminy płatności.
- pracownik PZDW – zajmujący stanowisko kierownicze - na podstawie fałszywych danych przelał pieniądze na niewłaściwe konto, nie zachowując wszystkich środków ostrożności. Został zwolniony dyscyplinarnie za niedopełnienie obowiązków służbowych.
- inwestycja drogowa prowadzona przez PZDW nie jest zagrożona. Samorząd, do czasu odzyskania skradzionych środków, może przesunąć niezbędne fundusze na daną inwestycję.
Łupem złodziei padły pieniądze publiczne, dlatego traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Prokuratorskie postępowanie pokaże, czy zawinił pracownik lub procedury. Zaistniała sytuacja dobitnie jednak pokazała, jak realnym zagrożeniem jest cyberprzestępczość. W związku z tym Zarząd Województwa Podlaskiego podjął kroki w kierunku przeprowadzenia dodatkowego szkolenia dyrektorów i głównych księgowych podległych jednostek przez specjalistów od zwalczania cyberprzestępstw.


Urszula Arter, p.o. rzecznika prasowego

facebook