Dodana: 15 czerwiec 2017 13:19

Zmodyfikowana: 15 czerwiec 2017 13:19

Kolejne organizacje zdobyły pieniądze na wkłady do projektów

Drugi nabór ofert na dotacje na tzw. wkłady własne dla organizacji pozarządowych przyniósł 11 - zaakceptowanych dziś przez zarząd województwa - wniosków na łączną kwotę ponad 100 tys. zł.

Ilustracja do artykułu IMG_0171.JPG

Oferty złożone w drugim naborze oceniała specjalnie do tego powołana komisja konkursowa. Wpłynęło 17 wniosków, 6 jednak nie spełniło warunków formalno-prawnych konkursu. 11 złożonych ofert uzyskało jednak decyzję pozytywną. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął dziś uchwałę o przyznaniu im dotacji na wkłady własne (niezbędne przy realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych, bądź resortowych), m.in.:

- Polskiemu Towarzystwu  Ochrony Ptaków – 23 tys. zł (najwyższa dotacja) - na realizację projektu pn.” Ochrona bociana białego  w dolinach rzecznych wschodniej Polski  – ochrona miejsc gniazdowania”; realizowany z funduszy Programu „Life” Komisji Europejskiej 

– Stowarzyszeniu Kreatywne Podlasie – 13 200 zł – na realizację projektu pn.: Wiedza – Współpraca - Rozwój” – główne źródło finansowania to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MRPiPS;

- Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 12 620 zł - na „Renowacje oznakowania Podlaskiego Szlaku Bocianiego” – pozyskano główne fundusze z Ministerstwa Sportu i Turystyki;

-  Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego „AB-BA” – 11 440 zł - na „Letnie warsztaty etnograficznie – tutaj się urodziłem” – główne źródło finansowania to MSWiA;

- Fundacja Audiodeskrypcja – 11 850 zł - projekt pn.: ” iSztuka – Edukacja kulturalna dla wszystkich – 3 edycja” – projekt finansowany z MKiDN;

- Stowarzyszenie Szukamy Polski – 7 905 zł – „Podlascy seniorzy – wpływamy na zmiany” – główne źródło finansowania to Fundusz Inicjatyw Obywatelskich MRPiPS.

____________________________________________ 

Samorząd Województwa Podlaskiego w 2017 r. na pomoc organizacjom pozarządowym przy pozyskiwaniu funduszy na swoje działania - zabezpieczył kwotę 200 tys. zł, dwukrotnie większa niż w roku ubiegłym.

Wyniki pierwszego naboru oraz pełna lista ofert pozytywnie zweryfikowanych w drugim naborze znajdują się TUTAJ

 

facebook