Dodana: 25 maj 2018 12:05

Zmodyfikowana: 25 maj 2018 12:05

Dotacje z RPO. Prawie 9 milionów złotych dla podlaskich szkół

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 15 projektów z zakresu kształcenia ogólnego.

Ilustracja do artykułu Zarząd Województwa Podlaskiego.jpg

Wartość tych przedsięwzięć to 9 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 8,5 mln zł. Wsparcie trafi do szkół podstawowych i szkół średnich w naszym regionie. Fundusze pozwolą m.in. na rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych, czyli takich, które są niezbędne na rynku pracy, np. porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, naukowo-technicznych czy informatycznych. Umiejętności w zakresie kształtowana kompetencji kluczowych wśród swoich podopiecznych będą mogli też doskonalić nauczyciele.

Dotacje z RPO są przeznacozne również na wsparcie działań sprzyjających tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (np. wyposażenie pracowni do nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych, doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych) oraz zwiększające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli).

Wybrane przez zarząd do dofinansowania (w ramach podziałania 3.1.2) projekty będą realizowane w:

 • V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
 • SP w Wiźnie
 • SP w Ciechanowcu i Łempicach
 • SP nr 16 w Białymstoku
 • SP w Zawadach
 • SP w Tajnie Starym
 • SP nr 3 w Siemiatyczach
 • SP w Milejczycach
 • SP w Dubiczach Cerkiewnych
 • SP nr 11 w Suwałkach
 • Liceum Ogólnokształcącego w Mońkach
 • SP nr 12 w Białymstoku
 • SP nr 10 w Suwałkach
 • SP w Dobrzyniówce
 • Szkół podstawowych z terenu gminy Sokółka: nr 2 i nr 3 w Sokółce, Boguszach, Geniuszach, Malawiczach Dolnych, Starej Kamionce i Starej Rozedrance. 

Podobne przedsięwzięcia, ale wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, w ramach wspierania rozwoju lokalnego (działanie 9.1), będą realizowane w trzech szkołach, które znajdują się na obszarze tej LGD.

Z dofinansowania w wysokości prawie 200 tys. zł skorzysta gmina Mały Płock, która chce zrealizować dwa projekty w szkołach podstawowych w Kątach i Chludniach. Z kolei gmina Zbójna, dzięki dotacji wynoszącej  97,4 tys. zł zrealizuje projekt w szkole podstawowej we wsi Kuzie.

 

 (oprac. at)

facebook