Dodana: 2 sierpień 2017 08:47

Zmodyfikowana: 2 sierpień 2017 09:08

Biebrzańskie LGD otrzymały dofinansowanie z RPO

Zarząd Województwa zdecydował o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trzech projektów, zgłoszonych w ramach Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wszystkie zakładają zwiększenie aktywności lokalnej, m.in. poprzez aktywizację zawodową.

Ilustracja do artykułu P1200598.jpg

Warte są łącznie 860 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 806 tys. zł. Projekty zrealizują: Gmina Bargłów Kościelny (jeden – 409 tys. zł dofinansowania) oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (dwa projekty – 200 tys. zł i 197 tys.).

 

Zarząd wybrał do dofinansowania jeszcze dwa projekty inwestycyjne dotyczące rewitalizacji. Wsparcie otrzymają gminy należące do LGD Fundusz Biebrzański.

 

W Dąbrowie Białostockiej zostaną zrewitalizowane dwa parki miejskie przy Placu Tadeusza Kościuszki. Powstaną m.in. nowe ścieżki, scena i fontanna. Zostanie zamontowane nowe oświetlenie. Wartość projektu to 1,1 mln zł. Dofinansowanie z RPOWP wynosi 669,8 tys. zł. Partnerem gminy w tym projekcie jest Fundacja GAMA.

Z kolei w Lipsku, w budynku dawnej szkoły podstawowej powstanie Lipski Ośrodek Lokalnej Aktywności, który ma pełnić funkcję centrum edukacyjnego, sportowego i kulturalnego integrującego mieszkańców. Gmina zrealizuje ten projekt w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Lipska. Ten projekt wart jest 554 tys. zł. Dotacja z RPO to 471 tys. zł.

art

facebook