Dodana: 5 czerwiec 2018 13:41

Zmodyfikowana: 5 czerwiec 2018 13:41

Białystok i Knyszyn z planami odnowy

Zarząd Województwa zatwierdził we wtorek, 5 czerwca, kolejne programy rewitalizacji gmin. Tym razem dotyczy to miasta Białystok i gminy Knyszyn. Oznacza to, że już 42 gminy w naszym województwie mają gotowe programy. Każda z nich musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

Ilustracja do artykułu zarząd.jpg

Obszar ten w Białymstoku obejmują osiedla: Centrum, Sienkiewicza, Przydworcowe, Antoniuk, Skorupy, Bema, Starosielce, Dzięsięciny I oraz zurbanizowana część osiedla Dojlidy. Na tym terenie mieszka ponad 81 tys. osób, czyli 29,5 proc. mieszkańców,  a powierzchnia zajmuje blisko 20 km kw.

Program, przygotowany  przez Białystok, zakłada ponad 40 przedsięwzięć podstawowych, m.in.: remont i modernizację budynku przy ul. Ciepłej 4, program zagospodarowania terenów w dolinie rzeki Białej, modernizację biblioteki na osiedlu Antoniuk i Dojlidy, dostosowanie budynku przy ulicy św. Rocha 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę zbiorników retencyjnych w mieście.

W plan wpisano też termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 7 i 42, rozbudowę Przedszkola Samorządowego nr 14 i 31, budowę parku przy ul. Szkolnej, bazarków na osiedlach, budowę kanalizacji deszczowej, instalowanie źródeł energii odnawialnej na budynkach prywatnych i publicznych. Dla bezpieczeństwa zostanie też zainstalowany monitoring wizyjny. A bezdomni zyskają 13 mieszkań, w których specjaliści pomogą im wrócić do aktywnego życia.

Ponadto program zawiera wiele działań adresowanych do seniorów, zajęć edukacyjnych, wyrównujących szanse u dzieci, powołanie Centrum Aktywności Lokalnej na terenie Starosielc czy Kulturalnego Domu Spotkań (Dziesięciny I i Dojlidy). Powstanie też Podwórkowe Centrum Edukacji i Dialogu Społecznego – „Ławeczka”. Nazywa się tak nieprzypadkowo, owa ławeczka symbolizuje  budowanie więzi społecznych, integracje mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Taką integrację może stanowić również odmalowana wspólnie, przez różne pokolenia, „Historia Starosielc w Galerii Grafitti” na elewacjach budynków osiedla.

Projekty mają kosztować 278,5 mln zł, z czego władze samorządowe liczą na 219 mln  wsparcia unijnego.

W gminie Knyszyn teren, który obejmie rewitalizacja, to ul. Rynek, Grodzieńska oraz Białostocka w Knyszynie – nazwane „Knyszyn Centrum” oraz sołectwo Knyszyn Zamek. Wytypowany teren stanowi 0,97 km kw. powierzchni gminy (1 proc. powierzchni) i jest zamieszkany przez 896 osób (18,60 proc. mieszkańców Gminy Knyszyn). 

Program zakłada wiele projektów. To m.in.: budowa eco-ogrodu i zagospodarowanie terenu integracji społecznej w Knyszynie Zamku (zaniedbanej popegeerowskiej wsi, która nie posiada swojego miejsca integracji). W ramach tego projektu to mieszkańcy, pod okiem fachowców, będą sami projektować, sadzić i dbać o ogród. Pojawi się tam też siłownia zewnętrzna.

Natomiast w Knyszynie odnowiony zostanie Rynek. W planie jest m.in. budowa alejek z kostki kamiennej, zainstalowanie stylowych latarni, koszy i ławek, odtworzenie pomnika niepodległości oraz budowa fontanny. Poza tym, chodniki i parkingi na Rynku zostaną przebudowane, a zieleń zaprojektowana zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

Na obszarze rewitalizacji przewidziano również wymianę pieców na ekologiczne oraz montaż kolektorów i paneli fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe. Ponadto przewidziano wiele działań społecznych: zajęcia nauki angielskiego dla dzieci i młodzieży, rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uczniów, aktywizację zawodową mieszkańców, kurs prawa jazdy kategorii B dla bezrobotnych.

Koszt tych działań to 3,7 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel 85 proc. dofinansowania unijnego.

W prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji zostali zaangażowani mieszkańcy. Odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne.

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne. 

facebook