Dodana: 28 listopad 2017 14:21

Zmodyfikowana: 29 listopad 2017 09:45

Autostradę światłowodową do świata cyfrowego już mamy, teraz czas na drogi dojazdowe

Przed Podlaskiem ostatni etap rewolucji cyfrowej. Po tym jak, dzięki programowi Rozwój Polski Wschodniej, udało się stworzyć regionalną sieć szerokopasmową, pora teraz na budowę sieci dostępowej z programu Polska Cyfrowa. We wtorek, 28 listopada odbyła się w Białymstoku konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych i Jednostek Samorządu Terytorialnego OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA. - Naszym celem i celem dzisiejszej konferencji jest popularyzacja infrastruktury, zachęcamy, by przedsiębiorcy wykorzystali infrastrukturę hurtową, by w jak największym stopniu pokryć białe plamy w dostępie do internetu w Podlaskiem – mówi Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, organizator konferencji.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

– To już druga edycja tej konferencji. Jako Podlaskie odgrywamy główną rolę w rozbudowie sieci szerokopasmowej – mówił otwierając konferencję Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. - Cieszymy się, że udało się stworzyć szkielet sieci szerokopasmowej. Jako jedyni w Polsce jesteśmy operatorem tej sieci i zależy nam na jej dalszym rozwoju. Szczególnie cieszę się, że są obecni przedstawiciele ministerstwa cyfryzacji i edukacji, a także firmy, które będą wdrażać Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, bo to ważne, by dotrzeć do wszystkich szkół województwa. Edukacja to podstawa rozwoju województwa, a nowoczesne środki edukacyjne można dzięki internetowi wykorzystywać na odległość. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do współpracy. Możemy negocjować warunki, ceny. Jako samorząd województwa jesteśmy po to, by wspólnie rozwiązywać problemy i współpracować. Mam nadzieję, że w ten sposób nasze województwo będzie przykładem dla innych w Polsce.

Podlaska sieć liczy ponad 1,8 tys. km. Jej operatorem jest od lipca 2016 r. samorząd województwa podlaskiego. To efekt tego, że nie udało się - w trzech przeprowadzonych postępowaniach - wybrać komercyjnej firmy, która by się tym zajęła.

Wicemarszałek Anna Naszkiewicz z kolei zauważyła: - To bardzo ważne, że jest tu obecne tak szerokie grono samorządowców i przedsiębiorców.  Jako jedyni z Polski Wschodniej zdecydowaliśmy się na prowadzenie sieci przez nas samych. Jest to oczywiście przyjęcie sporych obowiązków i wyzwań, ale Zarząd Województwa bezpośrednio uczestniczy w tych wszystkich pracach.

Obecny na konferencji Krzysztof Dyl, z-ca prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, regionalne sieci szerokopasmowe przyrównał do autostrad światłowodowych (to prawie 30 tys. linii światłowodowych, prawie 3 tys. węzłów) do świata cyfrowego. Niestety obecnie ta autostrada nie dobiega do użytkowników.

- Niezbędna jest więc budowa sieci dostępowej, która będzie realizowana w ramach programu Polska Cyfrowa – mówił Krzysztof Dyl. I wymieniał: - Na pierwszym konkursie na 229 obszarów podpisano 77 umów; na 79 obszarów w ramach drugiego konkursu podpisano 53 umowy – co oznacza, że 1,3 mln białych adresów znajdzie się w zasięgu szerokopasmowego internetu, jak również 10 tys. jednostek edukacyjnych.  W ramach 3 konkursu mamy 33 obszary – 900 tys. adresów białych plam i ponad 2,5 tys. jednostek oświatowych. Z Programu Polska Cyfrowa przeznaczono na to ponad 2 mld zł.

Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP przypomniała na początku, że w ramach programu Polska Wschodnia - jako samorząd województwa miał zapewnić strukturę szkieletową sieci szerokopasmowej.

- To, że dzisiaj jesteśmy operatorem, to nie nasz wybór a konieczność. Trzy postępowania przetargowe nie przyniosły bowiem rozwiązania, nie udało się znaleźć operatora komercyjnego i urząd został zmuszony do przejęcia roli operatora – podkreśliła w swoim przemówieniu Agnieszka Aleksiejczuk. - UMWP pełni teraz rolę operatora hurtowego i ze swojej strony zadanie zrealizował.  Obecnie oczekujemy na realizację inwestycji Polska Cyfrowa w ramach drugiego konkursu. Operatorzy lokalni z Podlaskiego podpisali umowy, trwają obecnie prace projektowe i liczymy na maksymalne wykorzystanie infrastruktury hurtowej naszej sieci przy realizacji tego typu inwestycji. Trzy projekty realizowane w okręgu białostockim, łomżyńskim i suwalskim.

Zdaniem zarówno Krzysztofa Dyla, jak i Agnieszki Aleksiejczuk – realizacja tego ostatniego etapu może potrwać około trzech lat.

Agnieszka Aleksiejczuk poinformowała także, że obecnie z regionalnej sieci szerokopasmowej korzysta ok. 50 podmiotów, sieć jest wykorzystywana w jednej trzeciej możliwości. Z sieci korzystają też bezpośrednio niektóre duże firmy. Aż 64 proc. kosztów, które trzeba ponosić to opłaty wnoszone za tzw. zajęcie pasa drogowego. Rocznie to jakieś 2,3 mln zł.

Jeśli chodzi o wykorzystanie sieci szerokopasmowej to poza przedsięborcami wspieranymi programem Polska Cyfrowa samorząd województwa liczy też Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Już teraz w ramach pilotażu OSE, w Podlaskiem 10 szkół korzysta z internetu z regionalnej sieci szerokopasmowej. OSE to projekt zainicjowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jak się szacuje już w  2018 r. pierwszych 1,3 tys. szkół ma być podłączonych do internetu 100 Mbit/s. W 2021 r. ma to być 30,5 tys.

(mk)

video: Bogdan Bednarek/wrota Podlasia

facebook