Dodana: 22 styczeń 2018 11:52

Zmodyfikowana: 22 styczeń 2018 11:58

4,9 mln zł na dofinansowanie budowy i remontu dróg w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. Dziś rusza konkurs

Poinformowali o nim na dzisiejszej, 22 stycznia konferencji prasowej Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski i dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UMWP Leszek Lulewicz.

Ilustracja do artykułu IMG_3034.JPG

- Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu to nowy konkurs, który po raz pierwszy będzie realizowany w 2018 roku przez województwo podlaskie. Z wnioskiem o stworzenie takiej możliwości wystąpili starostowie, którzy często sygnalizowali brak wsparcia finansowego dla dróg lokalnych. Celem jest poprawa systemu transportowego oraz zapewnienie spójności z istniejącą siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Ważne, by rozwój województwa był równomierny, by wszystkie powiaty miały możliwość skorzystania z tych funduszy – powiedział Stefan Krajewski.

Zarząd Województwa Podlaskiego 16 stycznia br. postanowił taki konkurs ogłosić, przeznaczając na to 4,9 mln zł (wyłączone są z tej możliwości miasta na prawach powiatu, gdyż skorzystały wcześniej z funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego).

Dyrektor Leszek Lulewicz przestawił warunki konkursu:
- Nabór rozpoczynamy 22 stycznia. Potrwa do 28 lutego br. Wnioski oceni powołana przez Marszałka Województwa Podlaskiego Komisja, która następnie przedstawi listę do zaakceptowania Zarządowi Województwa, a ostateczną decyzję podejmie Sejmik.

Przedmiotem wsparcia będzie:
1) Budowa, przebudowa/rozbudowa, remont dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu,
2) Dodatkowo dofinansowanie może zostać udzielone na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach ww. dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty niezakończone, będące w trakcie realizacji lub w trakcie przygotowania do realizacji, dla których wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub skuteczne zgłoszenie.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 4.900 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 500 tyś. zł.
Minimalny wkład własny wynosi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Dotacja celowa będzie przeznaczona na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji celowej.
Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji projektu (wykorzystania dotacji) - 31 października 2018 r.
20 listopada 2018 r. – termin rozliczenia otrzymanej dotacji celowej

Dyrektor Lulewicz wymienił też kryteria merytoryczne, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:
- zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie
- bezpośredni wzrost inwestycji w regionie
- spójność sieci drogowej
- dostępność komunikacyjna
- infrastruktura towarzysząca, w tym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

(at)

Szczegóły konkursu i załączniki do pobrania:
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/konkurs-na-dofinansowanie-budowy-i-remontu-drog-lokalnych-w-ramach-podlaskiego-instrumentu-wsparcia-drog-lokalnych.html

facebook