Dodana: 26 luty 2018 08:31

Zmodyfikowana: 26 luty 2018 08:31

WRDS obradowała nad problemami w podlaskich zakładach opieki zdrowotnej

Narastające problemy w podlaskich zakładach opieki zdrowotnej, wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy, wypowiadanie umów o prace przez lekarzy, brak lekarzy specjalistów i brak pielęgniarek, nierówne i niekorzystne finansowanie szpitali podlaskich przez płatnika w porównaniu z innymi województwami, nieuwzględnianie w umowach wzrostu środków finansowych spowodowanych zmianą przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, to były główne tematy posiedzenia Prezydium WRDS w Białymstoku. Na Prezydium przyjęto projekt Uchwały o powołaniu zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich stron dialogu, a głównym zadaniem będzie szczegółowa analiza sytuacji w podlaskiej ochronie zdrowia.

Ilustracja do artykułu P1450765.jpg

„Stan i perspektywy rozwoju podlaskiej gospodarki’ to propozycja tematu najbliższego posiedzenia plenarnego Rady. Spotkanie i wspólna debata z Radą Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego planowane jest na 21 marca 2018r. w Suwałkach. W trakcie tego posiedzenia odbędzie się dyskusja na temat wpływu  instytucji otoczenia biznesu na rozwój regionu. Marszałek Jerzy Leszczyński  przedstawi również obecną sytuacje geopolityczną naszego województwa w powiązaniu z działaniami skierowanymi na rzecz przedsiębiorców.

Na posiedzeniu Prezydium przedstawiono także  bieżące tematy, które wpłynęły do Biura WRDS i którymi Rada zajmie się w najbliższym czasie.

Opracowała Danuta Kaszyńska

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to forum  współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej i samorządowej. Rada prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno - gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Działa także na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.

facebook