Dodana: 19 październik 2015 13:48

Zmodyfikowana: 19 październik 2015 15:18

Wicemarszałek Maciej Żywno otrzymał odznakę honorową "Primus in Agendo"

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno został uhonorowany przez ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka odznaką "Primus in Agendo". Uroczystość miała miejsce dziś, 19 października br. w biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Ilustracja do artykułu zywno1.jpg

Rząd ustanowił Odznakę Honorową "Primus in Agendo" ("Pierwszy w Działaniu") w lipcu br. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

Upoważniony do nadawania odznaki został Minister Pracy i Polityki Społecznej, który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak docenił starania i podjęte przez Macieja Żywno działania na rzecz świetlic socjoterapeutycznych zagrożonych likwidacją, a także zaangażowanie w sprawy społeczne i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka. W czasie dzisiejszego spotkania u Rzecznika Praw Dziecka odznaczenie otrzymała również pani Mirosława Kątna przewodnicząca Zarządu Krajowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

U Rzecznika Praw Dziecka Marek Michalak zostałem odznaczony Primus in Agendo, odznaczenie przyznane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na wniosek RPD. Serdecznie dziękuję za wyróżnienie :)

Posted by Maciej Żywno on Monday, October 19, 2015
facebook