Dodana: 19 luty 2018 12:56

Zmodyfikowana: 19 luty 2018 13:21

Statuetki „Bezpieczny Powiat Zambrowski” wręczone

W niedzielę, 18 lutego w hali Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie, odbyła się ceremonia wręczenia nagród Starosty Zambrowskiego „Bezpieczny Powiat Zambrowski”. Statuetki przyznane zostały w trzech kategoriach: Policjant Roku, Strażak Roku i Strażak Ochotnik Roku – otrzymali je odpowiednio mł. asp. Kamil Jasiński z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, z-ca komendanta powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Mirosław Jasionowski i druh Jacek Skarzyński z OSP Stary Laskowiec. Nagrody wręczał m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski

Ilustracja do artykułu IMG_9737.JPG

Nagrody Starosty Zambrowskiego „Bezpieczny Powiat Zambrowski” przyznawane są w celu przedstawienia, spopularyzowania i nagradzania osób wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami w ratowaniu życia i mienia. W tym roku w kategorii „Policjant Roku” otrzymał ją mł. asp. Kamil Jasiński z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, w kategorii „Strażak Roku” zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Mirosław Jasionowski, w kategorii „Strażak Ochotnik Roku” dh. Jacek Skarzyński z OSP Stary Laskowiec.

W tym roku nie przyznano statuetki „Bohater roku”. Powodem nie był jednak brak osoby zasłużonej. Wytypowana do tej nagrody osoba, poprzez skromność, odmówiła zgłoszenia jej do konkursu. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Starosta Robert Maciej Rosiak, jest to dowód świadczący o wielkości tej osoby.

Nagrody otrzymali:

Dh. Jacek Skarzyński – członek OSP w Starym Laskowcu od 18 lat. Od 2010 r. jest kierowcą samochodu bojowego OSP Stary Laskowiec, a od 2016 r. pełni funkcję Gospodarza w Zarządzie tej jednostki. Dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu, od kilku lat OSP w Starym Laskowcu jest jedną z najbardziej mobilnych struktur ochotniczych straży w powiecie zambrowskim. Jednostka ta w 2017 r. uczestniczyła 90 razy w akcjach ratowniczych, z czego 84 razy z udziałem dh. Jacka Skarzyńskiego. Jego aktywność i zaangażowanie w akcjach zasługuje na uznanie. Dzięki jego fachowości przez lata udało się uratować wiele istnień ludzkich, ochronić zdrowie i ocalić majątek o wielkiej wartości.

 

St. bryg. Mirosław Jasionowski z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1984 r., kiedy to rozpoczął naukę w SGSP. Po jej ukończeniu został skierowany do służby w KR Straży Pożarnych w Kolnie, na stanowisko z-cy Komendanta. Następnie awansował na stanowisko Komendanta. Przez ten okres pracy wykazywał duże zaangażowanie, własną inicjatywę i pomysłowość. W 1992 roku został przeniesiony do Zambrowa, gdzie zajmował stanowisko dowódcy JR-G, a od lipca 2015 r. zajmuje stanowisko z-cy Komendanta Powiatowego PSP. Wzorowo wykonuje zadania na powierzonym stanowisku, wykazuje się dużym profesjonalizmem i dbałością o wysoką jakość i przestrzeganie terminów ich realizacji. Jest zastępcą Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pełni funkcję oficera prasowego PSP w Zambrowie. Jest wzorowym i zdyscyplinowanym funkcjonariuszem. Aktywnie uczestniczy w organizacji KSRG na terenie powiatu. Współpracuje z ochotniczymi strażami udzielając im pomocy merytorycznej, a także w zakresie organizacji uroczystości pożarniczych.

 

Mł. asp. Kamil Jasiński jest Kontrolerem Ruchu Drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. Służbę pełni od 2009 r. Jest funkcjonariuszem odpowiedzialnym i zaangażowanym w swoje obowiązku służbowe. Osiąga bardzo dobre wyniki w służbie, zadania realizuje w sposób prawidłowy. Posiada stosowną wiedzę i wykazuje się inicjatywą, samodzielnością oraz kreatywnością. Doskonali swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Na szczególne uznanie zasługuje fakt uratowania życia ludzkiego w dniu 21 listopada 2017 r., około godz. 10:05 w trakcie patrolu ul. Białostockiej funkcjonariusz zauważył pojazd osobowy, który znajdował się poza drogą publiczną w rowie wypełnionym wodą. Pojazd ten leżał na lewym boku, a z jego wnętrza wydobywały się kłęby dymu. Z uwagi na fakt zagrożenia życia i zdrowia osób znajdujących się w pojeździe policjant podjął akcję ratunkową. Za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie wezwał odpowiednie służby. W momencie, gdy policjant podbiegł do pojazdu, z którego wydobywało się coraz więcej dymu zauważył, że w samochodzie tym na miejscu kierowcy znajduje się nieprzytomny mężczyzna. Pojazd był zamknięty od wewnątrz, a mężczyzna wisiał na zapiętych pasach głową do dołu i nie reagował na wezwania. Wraz z obecnym na miejscu świadkiem oraz drugim funkcjonariuszem postawiono samochód na koła, po czym mł. asp. Kamil Jasiński podjął decyzję o wybiciu szyby, używając pałki służbowej, dzięki czemu dostał się do wnętrza pojazdu. W pojeździe wyłączył zapłon, oraz po odpięciu pasów bezpieczeństwa wyniósł z pojazdu poszkodowanego w bezpieczne miejsce i udzielił mu pierwszej pomocy.

 

Statuetki bohaterom wręczyli Przewodniczący Rady Powiatu Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Robert Maciej Rosiak, Wicestarosta Stanisław Rykaczewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie Marek Komorowski, Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie bryg. Maciej Krajewski oraz Komendant Powiatowy Policji w Zambrowie mł. insp. Anna Bajeńska. 

Uroczystość została uświetniona koncertem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP 

źródło: www.powiatzambrowski.com 

facebook