Dodana: 20 styczeń 2018 12:00

Zmodyfikowana: 20 styczeń 2018 12:00

Sprawniejsza komunikacja w gminie Sztabin

Czarniewo- Jaminy, Krasnoborki kolonie-Kamień kolonie, Czarny Las, Lipowo, Wrotki- Jaśminy – w gminie Sztabin przebudowano ponad 8 km dróg gminnych. Łączny koszt modernizacji to prawie 2 mln 200 tys. zł., z czego blisko 1 mln 400 tys. pochodzi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. Oficjalne otwarcie dróg odbyło się 19 stycznia br. W uroczystościach udział wzięli samorządowcy, mieszkańcy gmin, a także członkowie zarządu województwa podlaskiego – Stefan Krajewski i Bogdan Dyjuk.

Ilustracja do artykułu IMG_2189.JPG

Informacja o inwestycjach:

 

Tytuł operacji: „Przebudowa drogi gminnej nr 102826B Czarniewo – Jaminy”

 1. Cel: „Usprawnienie komunikacji we wsiach Czarniewo i Jaminy poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej.”
 2. W ramach realizacji projektu przebudowane zostało 700 m drogi gminnej
 3. Wartość całkowita operacji: 550 493,81 zł
 4. Dofinansowanie EFRROW: 350 279 zł  

 

Tytuł operacji:   „Przebudowa drogi gminnej Nr 167511B Krasnoborki kolonie – Kamień kolonie”

 1. Cel: „Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Krasnoborki i Kamień poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej”
 2. W ramach realizacji projektu przebudowano 2,20 km drogi gminnej
 3. Wartość całkowita operacji: 369 421,64 zł
 4. Dofinansowanie EFRROW: 235 062 zł

 

Tytuł operacji:   „Przebudowa drogi gminnej nr 102846B „Droga powiatowa nr 1225B – Czarny Las”

 1. Cel: „Usprawnienie komunikacji we wsi Czarny Las poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej”
 2. W ramach realizacji projektu przebudowano 1,22 km drogi gminnej
 3. Wartość całkowita operacji: 241 340,38 zł
 4. Dofinansowanie EFRROW: 153 564 zł

 

Tytuł operacji:   „Przebudowa drogi gminnej nr 102847B „Droga przez wieś Lipowo”

 1. Cel: „Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Lipowo poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej”
 2. W ramach realizacji projektu przebudowano 930 m drogi gminnej
 3. Wartość całkowita operacji: 226 804,56 zł
 4. Dofinansowanie EFRROW: 144 315 zł

 

Tytuł operacji:   „Przebudowa drogi gminnej nr 102824B Wrotki - Jaminy”

 1. Cel: „Usprawnienie komunikacji na terenie wsi Wrotki oraz Jaminy poprzez wykonanie przebudowy drogi gminnej”
 2. W ramach realizacji projektu przebudowano 3,35 km drogi gminnej
 3. Wartość całkowita operacji: 748 132,32 zł
 4. Dofinansowanie EFRROW: 476 036 zł

 

Razem w ramach ww. projektów przebudowano 8,4 km dróg gminnych

Wartość wszystkich ww. projektów: 2 136 192,71 zł

Dofinansowanie EFRROW ww. projektów: 1 359 256 zł

 

 

ak

facebook