Dodana: 13 luty 2018 15:11

Zmodyfikowana: 13 luty 2018 15:11

XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115. Początek obrad o godz. 11.00

Ilustracja do artykułu IMG_1596.JPG

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz ustalenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na przebudowę i rozbudowę lotniska Krywlany wraz z budową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.
 10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostępnienie księgozbioru:
 11. Miastu Augustów,
 12. Miastu Bielsk Podlaski,
 13. Miastu Grajewo,
 14. Miastu Hajnówka,
 15. Miastu Siemiatycze,
 16. Miastu Sokółka,
 17. Miastu Wysokie Mazowieckie,
 18. Powiatowi Sejneńskiemu
 19. Miastu Zambrów
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany nazwy i siedziby Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Białymstoku.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.
 31. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku w 2017 roku.
 32. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku za rok 2017.
 33. Sprawozdanie z działalności poszczególnych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego za 2017 rok.
 34. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego.
 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 36. Interpelacje i zapytania radnych.
 37. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.
 38. Wolne wnioski, informacje.
 39. Zamknięcie sesji.
facebook