Dodana: 19 wrzesień 2017 10:21

Zmodyfikowana: 19 wrzesień 2017 10:23

XL sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

XL sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się dnia 25 września 2017 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, I piętro sala 115.

Ilustracja do artykułu P1140820.jpg

Początek obrad o godz. 11.00

Proponowany porządek obrad :

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za 2016 rok. /Druk Nr 473 /.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2017./ Druk Nr 466 /.
 6. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz samorządowych osób prawnych województwa podlaskiego za pierwsze półrocze 2017 roku. /Druk Nr 468 /.
 7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2017 roku. /Druk Nr 469 /
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego na parterze budynku handlowo – usługowego nr 36 w Grajewie z Miastem Grajewo na okres 5 lat. /Druk Nr 472/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. /Druk Nr 475/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Umowy Ramowej, w celu wykonywania zadań Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwa podlaskiego przez Województwo Podlaskie. /Druk Nr 476 /.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składach osobowych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 471/.
 12. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 465/.
 13. Rozpatrzenie informacji Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za II kwartał 2017 r. /Druk Nr 467/.
 14. Rozpatrzenie informacji o kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku i jednostkach organizacyjnych w I półroczu 2017 r. /Druk Nr 470. /
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 474/.
 18. Wolne wnioski, informacje.
 19. Zamknięcie sesji.

 

facebook