Samorząd

 • Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w Szczuczynie. Zarząd Województwa zatwierdził dofinansowanie projektu

  Miniaturka artykułu
  2018-06-12 15:26:03

  Ma on kompleksowo rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Szczuczyna. Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacyjnej w ulicach: Grunwaldzkiej, Granicznej, Szczuki, Sienkiewicza, Kilińskiego, Łomżyńskiej, Nadstawnej, Krzywej, Przelotowej i Sportowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ulicach: Kilińskiego, Przelotowej, Krzywej, Sobieskiego i Łomżyńskiej. Zmodernizowane zostanie też ujęcie wody i miejska oczyszczalnia ścieków.

 • 25 milionów zł na projekty badawczo-rozwojowe w firmach

  Miniaturka artykułu
  2018-06-12 15:22:17

  10 podlaskich firm rozwinie działalność badawczo-rozwojową dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 • Harmonogram Posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego czerwiec 2018 r.

  Miniaturka artykułu
  2018-06-11 12:57:19

  Posiedzenia komisji sejmikowych odbędą się 13 i 14 czerwca br. Poniżej prezentujemy pełny harmonogram spotkań.

 • 100 tys. dla podlaskich harcerzy od Zarządu województwa

  Miniaturka artykułu
  2018-06-10 09:25:24

  Dzięki tym pieniądzom ponad siedmiuset podlaskich harcerek i harcerzy weźmie udział w Zlocie ZHP w Gdańsku. Wydarzenie odbywa się z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj i 100-lecia powstania harcerstwa w Polsce. Specjalny „czek” potwierdzający wsparcie finansowe, przedstawicielom Chorągwi Białostockiej ZHP przekazał w niedzielę ( 9.06) Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno. Spotkanie odbyło się w Parku Zwierzynieckim w Białymstoku podczas Harcerskiego Biwaku Miejskiego.

 • Ponad 16,5 mln z RPOWP na aktywizację osób bezrobotnych w województwie podlaskim

  Miniaturka artykułu
  2018-06-06 14:45:12

  Z tej puli, na terenie czternastu podlaskich powiatów, będą realizowane m.in. staże, szkolenia, bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej, prace interwencyjne czy doradztwo zawodowe. Wsparciem ma być objętych blisko 1500 osób, borykających się z trudnościami na rynku pracy. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Instytucją zarządzającą funduszami z ramienia samorządu województwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a projekty będą realizować powiatowe urzędy pracy.

 • Marszałek powiadamia prokuraturę ws. składowiska w Studziankach

  Miniaturka artykułu
  2018-06-06 12:05:01

  Do Prokuratury Rejonowej w Białymstoku trafiło dziś (w środę, 6 czerwca) zawiadomienie złożone przez marszałka województwa o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez podpalenie zmagazynowanych odpadów w Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami zlokalizowanego w Studziankach.

 • Białystok i Knyszyn z planami odnowy

  Miniaturka artykułu
  2018-06-05 13:41:11

  Zarząd Województwa zatwierdził we wtorek, 5 czerwca, kolejne programy rewitalizacji gmin. Tym razem dotyczy to miasta Białystok i gminy Knyszyn. Oznacza to, że już 42 gminy w naszym województwie mają gotowe programy. Każda z nich musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjnej.

 • Zarząd Województwa zatwierdził kolejne programy rewitalizacji

  Miniaturka artykułu
  2018-06-02 10:43:14

  Na wtorkowym (29 maja) posiedzeniu zatwierdzone zostały dokumenty przedstawione przez miasto Augustów oraz gminy Czyże, Szczuczyn i Czyżew.

 • Pieniądze na wydarzenia kulturalne

  Miniaturka artykułu
  2018-05-30 15:28:18

  Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o finansowym wsparciu kilku wydarzeń kulturalnych. Pieniądze ułatwią organizację koncertu, spotkania ze sztuką, a także wesprą organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego WALIZKA.

 • Wyjątkowa wystawa na jubileusz 20-lecia samorządu województwa podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2018-05-28 12:55:34

  Ponad 60 historycznych już fotografii, zapisane w kadrze chwile z wydarzeń często kluczowych dla Podlaskiego. W poniedziałek, 28 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została otwarta wystawa zapowiadającej obchody 20-lecia samorządu terytorialnego w Polsce.

facebook