Samorząd

 • Harmonogram Posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego październik 2017 r.

  Miniaturka artykułu
  2017-10-26 09:39:49

  W czwartek, 26 października odbędą się posiedzenia Komisji Sejmiku w następującym porządku:

 • Zakończyła się przebudowa i modernizacja dróg w gminach Mońki i Mały Płock

  Miniaturka artykułu
  2017-10-26 08:08:46

  Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego w środę 25 października wziął udział w uroczystym otwarciu drogi powiatowej (gm. Mały Płock) oraz pięciu dróg gminnych w miejscowościach Waśki, Dudki, Oliszki, Konopczyn i Rybaki (gm. Mońki). To część projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 r.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Laskowcu ma 90 lat

  Miniaturka artykułu
  2017-10-24 09:22:12

  Uroczysta msza św. w intencji strażaków i ich rodzin, odznaczenia i medale dla najbardziej zasłużonych druhów – w sobotę, 21 października odbyły się uroczyste obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Laskowcu.

 • Dziesięć tysięcy złotych od zarządu województwa dla łomżyńskiej grupy tanecznej

  Miniaturka artykułu
  2017-10-23 14:38:21

  Łomżyńscy tancerze z integracyjnej grupy „Tacy sami” jadą na festiwal Mode H 2017 do francuskiego Tours. Na ten cel otrzymali dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł. od Zarządu Województwa Podlaskiego. W poniedziałek, 23 października marszałek Stefan Krajewski i starosta łomżyński Elżbieta Parzych podpisali w tej sprawie odpowiednie dokumenty. Przekazane przez samorząd województwa pieniądze sfinansują koszty podróży tancerzy i ich opiekunów. Warto przypomnieć, że działającą przy Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży grupa „Tacy sami” tworzą tancerze w pełni sprawni i ci z niepełnosprawnościami. Jest to jedyna formacja taneczna tego typu w Polsce, która weźmie udział - i to już po raz czwarty! - w festiwalu Mode H we Francji.

 • Jan Paweł II patronem Ośrodka w Długoborzu

  Miniaturka artykułu
  2017-10-19 14:27:25

  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Długoborzu ma swojego patrona. Został nim Jan Paweł II. W czwartek, 19 października w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia kształcenia specjalnego, odbyło się uroczyste nadanie imienia Szkole. W uroczystościach wzięli udział m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski i radny wojewódzki Marek Komorowski. Warto dodać, że patrona szkoły wybrali uczniowie, nauczyciele i rodzice podczas głosowania w kwietniu br.

 • Konkurencyjność firm zależy od kompetencji pracowników – warsztaty polsko-litewskie

  Miniaturka artykułu
  2017-10-17 19:51:40

  Wymiana doświadczeń, rozwijanie kompetencji pracowników w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, a także rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku pracodawcy – to główne tematy trzydniowego warsztatu z udziałem polskich i litewskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji kształcenia zawodowego. Zajęcia zostały zorganizowane przez Klaster Obróbki Metali oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, jako kolejny etap projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. Jednym z głównych punktów spotkania była wizyta studyjna w firmie AC SA.- członka KOM. Wcześniej odbyło się spotkanie prasowe z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, prezes A.C. SA Katarzyny Rutkowskiej, dyrektor Alytuskiego Centrum Konsultacyjnego Przedsiębiorczości Algimante Śćigliskiene oraz reprezentantów KOM: Sebastiana Rynkiewicza i Janusza Poulakowskiego.

 • Supraśl ma nowy most. I to jaki!

  Miniaturka artykułu
  2017-10-17 17:59:13

  Nowy most w Supraślu jest już gotowy. W ramach inwestycji stary most został rozebrany, a w jego miejsce stanął nowy, a także rozbudowano drogę wojewódzką Nr 676. W minioną środę, 11 października Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonał odbioru robót, a dziś, 17 października władze województwa i gminy uroczyście go otworzyły, a duchowni obu wyznań poświęcili. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.

 • Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2017-10-13 14:47:04

  Na Wniosek ośmiu radnych województwa podlaskiego została zwołana nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Sesja odbyła się 13 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala Nr 115.

 • Ponad 50 mln zł. na szkolenia dla mieszkańców subregionu białostockiego

  Miniaturka artykułu
  2017-10-10 14:55:26

  Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, działając w imieniu Zarządu Województwa, rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów wspierających kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim w ramach Działania 3.2 RPOWP.

 • Blisko 200 tys. zł na modernizację ośrodka rehabilitacji w Kisielnicy

  Miniaturka artykułu
  2017-10-05 07:55:35

  To pieniądze na dokumentację przetargową, ale także pierwszy krok do modernizacji ośrodka oraz budowy krytej ujeżdżalni. Zarząd województwa podjął dziś decyzję o przekazaniu dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy.

facebook