Samorząd

 • Co dalej z drogą Ciechnowiec - Ostrożany ?

  Miniaturka artykułu
  2018-07-05 13:41:03

  Kontynuacja budowy drogi wojewódzkiej 690 Ciechanowiec – Ostrożany, plany budowy obwodnicy Ciechanowca, a także podsumowanie inwestycji prowadzonych przez samorząd województwa na terenie gminy i powiatu w ciągu kilku ostatnich lat – to jedne z tematów poruszanych podczas XXXVIII Rady Miejskiej Ciechanowca. W obradach wziął udział Marszalek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

 • Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 54 miliony złotych dofinansowania z RPO na projekty rewitalizacyjne

  Miniaturka artykułu
  2018-06-29 15:20:25

  Jest ich łącznie 10. Dziś (w piątek, 29 czerwca) zostały podpisane umowy na realizację pięciu z nich. W ramach konkursu z działania 8.5 Rewitalizacja zostało zgłoszonych 15 projektów. Pozytywnie ocenionych zostało 12 z nich, ale budżet konkursu (55 mln zł) pozwolił na wybranie do dofinansowania 10 projektów. Ich łączna wartość to 89,2 mln zł, dofinansowanie wynosi 53,8 mln zł.

 • Podpisanie umów na kompleksową rewitalizację centrum Łap

  Miniaturka artykułu
  2018-06-29 09:36:59

  Rewitalizacja polegać ma na budowie budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowie Placu Niepodległości w Łapach. Całkowita wartość projektu: 12 517 172,30 PLN, przy czym wydatki kwalifikowalne to 9 687 096,77 PLN.

 • Jasno, oszczędnie, bezpiecznie - modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Suwałkach

  Miniaturka artykułu
  2018-06-28 14:35:32

  W czwartek, 28 czerwca wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno podpisali z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk umowę dotyczącą modernizacji opraw 2225 szt. oświetlenia ulicznego w mieście Suwałki. Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w mieście Suwałki oraz w regionie północno-wschodniej Polski.

 • Budowy, remonty lub nowe przedszkola. Dofinansowanie z RPO trafi do dziewięciu gmin

  Miniaturka artykułu
  2018-06-28 13:14:30

  8,7 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafi do dziewięciu gmin w regionie na inwestycje związane z opieką przedszkolną – tak postanowił na dzisiejszym, 28 czerwca posiedzeniu Zarząd Województwa.

 • Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził programy rewitalizacji ośmiu gmin

  Miniaturka artykułu
  2018-06-27 09:21:22

  Zarząd Województwa Podlaskiego na dzisiejszym, 26 czerwca zatwierdził programy rewitalizacji zgłoszone przez Szepietowo, Suchowolę, Dobrzyniewo Duże, Poświętne, Brańsk Sidrę, Śniadowo i Kuźnicę. Dokumenty są podstawą do ubiegania się o unijne dotacje na rewitalizację.

 • Zarząd wybrał do dofinansowania część projektów zgłoszonych przez szpitale w ramach konkursu na infrastrukturę ochrony zdrowia

  Miniaturka artykułu
  2018-06-27 09:13:01

  Inwestycje w tym zakresie będą realizowane przez: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach, Szpital Ogólny w Kolnie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Wartość (łączna) inwestycji to 39,6 mln zł, dofinansowanie z RPOWP - 25,3 mln zł.

 • Kontynuacja L sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2018-06-25 15:01:13

  L sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego rozpoczęła się w poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Radni dwukrotnie wybierali przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego i nie udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do poniedziałku 25 czerwca br. do godz. 15.30. W poniedziałek, 25 czerwca sesja była kontynuowana.

 • L sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2018-06-25 10:28:37

  L sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 18 czerwca 2018 r. Radni dwukrotnie wybierali przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego i nie udzielili absolutorium Zarządowi Województwa. Po zgłoszeniu przez nowego przewodniczącego wniosku o reasumpcję głosowania nad absolutorium dla zarządu, radni PiS opuścili salę obrad. Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do poniedziałku 25 czerwca br.

 • 54 mln zł dofinansowania z RPOWP na 10 inwestycji rewitalizacyjnych w regionie

  Miniaturka artykułu
  2018-06-22 15:28:20

  Zarząd Województwa Podlaskiego, na posiedzeniu w piątek, 22 czerwca, przyznał 54 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 10 inwestycji rewitalizacyjnych w regionie, wartych w sumie 89 mln zł.

facebook