Samorząd

 • Spotkanie Marszałka z członkiniami Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

  Miniaturka artykułu
  2018-03-08 08:21:36

  Kobiety przedsiębiorcze były zainteresowane możliwościami współpracy z samorządem województwa, funduszami, jakimi dysponuje podlaski samorząd – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – na rozwój przedsiębiorczości oraz promocją rodzimych firm. Spotkanie odbyło się we wtorek 6 marca.

 • Rewitalizacja. Gmina Piątnica ma swój program a w nim centrum chiroptologii

  Miniaturka artykułu
  2018-03-07 09:26:14

  Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził we wtorek 6 marca kolejny program rewitalizacji, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

 • Wicemarszałek Maciej Żywno zachęca: przekażcie 1 proc. podatku dla podlaskich organizacji pożytku publicznego

  Miniaturka artykułu
  2018-03-01 14:02:45

  Czuję się jak weteran akcji promujących 1% dla OPP. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy umożliwiającej przekazywanie 1% wspólnie z ówczesnym prezydentem Ryszardem Turem, Ośrodkiem Wspierania Aktywności Lokalnej, Izbą Skarbową i...Pocztą Polską, za której pośrednictwem można było jedynie dokonać wpłaty 1 proc. zachęcaliśmy, tłumaczyliśmy, że warto i że bezpiecznie – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 • Marszałek wręczył Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego prof. Leszkowi Borysiewiczowi

  Miniaturka artykułu
  2018-02-27 08:47:55

  W poniedziałek, 26 lutego, podczas uroczystości związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, profesor sir Leszek Borysiewicz otrzymał Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kooperacji nauki i praktyki oraz współpracy międzyuczelnianej na światowym poziomie, z udziałem podlaskich uniwersytetów. Odznakę wręczył marszałek województwa Jerzy Leszczyński.

 • WRDS obradowała nad problemami w podlaskich zakładach opieki zdrowotnej

  Miniaturka artykułu
  2018-02-26 08:31:19

  Narastające problemy w podlaskich zakładach opieki zdrowotnej, wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy, wypowiadanie umów o prace przez lekarzy, brak lekarzy specjalistów i brak pielęgniarek, nierówne i niekorzystne finansowanie szpitali podlaskich przez płatnika w porównaniu z innymi województwami, nieuwzględnianie w umowach wzrostu środków finansowych spowodowanych zmianą przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, to były główne tematy posiedzenia Prezydium WRDS w Białymstoku. Na Prezydium przyjęto projekt Uchwały o powołaniu zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich stron dialogu, a głównym zadaniem będzie szczegółowa analiza sytuacji w podlaskiej ochronie zdrowia.

 • XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2018-02-25 10:30:37

  XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

 • Harmonogram posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego luty 2018 r.

  Miniaturka artykułu
  2018-02-24 14:15:42

  Posiedzenia komisji sejmikowych odbędą 22 i 26 lutego br. Poniżej prezentujemy pełny harmonogram spotkań

 • W Ciechanowcu obradowała polsko-białoruska podkomisja ds.współpracy międzyregionalnej

  Miniaturka artykułu
  2018-02-23 12:58:23

  Współpraca gospodarcza, innowacje, programy transgraniczne i projekt oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Obwodem Brzeskim i Województwem Podlaskim – to główne tematy obrad podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Komisja obradowała 23 lutego br. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

 • Czas na odnowę Wasilkowa, Narewki i Zambrowa

  Miniaturka artykułu
  2018-02-21 08:42:28

  Zarząd Województwa zatwierdził we wtorek, 20 lutego, kolejne programy rewitalizacji gmin Narewka, Zambrów oraz Wasilków.

 • Statuetki „Bezpieczny Powiat Zambrowski” wręczone

  Miniaturka artykułu
  2018-02-19 12:56:46

  W niedzielę, 18 lutego w hali Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie, odbyła się ceremonia wręczenia nagród Starosty Zambrowskiego „Bezpieczny Powiat Zambrowski”. Statuetki przyznane zostały w trzech kategoriach: Policjant Roku, Strażak Roku i Strażak Ochotnik Roku – otrzymali je odpowiednio mł. asp. Kamil Jasiński z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, z-ca komendanta powiatowego PSP w Zambrowie st. bryg. Mirosław Jasionowski i druh Jacek Skarzyński z OSP Stary Laskowiec. Nagrody wręczał m.in. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski

facebook