Samorząd

 • Konkurencyjność firm zależy od kompetencji pracowników – warsztaty polsko-litewskie

  Miniaturka artykułu
  2017-10-17 19:51:40

  Wymiana doświadczeń, rozwijanie kompetencji pracowników w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, a także rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku pracodawcy – to główne tematy trzydniowego warsztatu z udziałem polskich i litewskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji kształcenia zawodowego. Zajęcia zostały zorganizowane przez Klaster Obróbki Metali oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, jako kolejny etap projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. Jednym z głównych punktów spotkania była wizyta studyjna w firmie AC SA.- członka KOM. Wcześniej odbyło się spotkanie prasowe z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, prezes A.C. SA Katarzyny Rutkowskiej, dyrektor Alytuskiego Centrum Konsultacyjnego Przedsiębiorczości Algimante Śćigliskiene oraz reprezentantów KOM: Sebastiana Rynkiewicza i Janusza Poulakowskiego.

 • Supraśl ma nowy most. I to jaki!

  Miniaturka artykułu
  2017-10-17 17:59:13

  Nowy most w Supraślu jest już gotowy. W ramach inwestycji stary most został rozebrany, a w jego miejsce stanął nowy, a także rozbudowano drogę wojewódzką Nr 676. W minioną środę, 11 października Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonał odbioru robót, a dziś, 17 października władze województwa i gminy uroczyście go otworzyły, a duchowni obu wyznań poświęcili. Wartość inwestycji to ponad 12 mln zł.

 • Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2017-10-13 14:47:04

  Na Wniosek ośmiu radnych województwa podlaskiego została zwołana nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Sesja odbyła się 13 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, sala Nr 115.

 • Ponad 50 mln zł. na szkolenia dla mieszkańców subregionu białostockiego

  Miniaturka artykułu
  2017-10-10 14:55:26

  Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion białostocki otrzymał ponad 50 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, działając w imieniu Zarządu Województwa, rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów wspierających kształcenie ustawiczne w województwie podlaskim w ramach Działania 3.2 RPOWP.

 • Blisko 200 tys. zł na modernizację ośrodka rehabilitacji w Kisielnicy

  Miniaturka artykułu
  2017-10-05 07:55:35

  To pieniądze na dokumentację przetargową, ale także pierwszy krok do modernizacji ośrodka oraz budowy krytej ujeżdżalni. Zarząd województwa podjął dziś decyzję o przekazaniu dotacji celowej Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy.

 • Delegacje z Landu Dolnej Austrii i powiatu Dingolfing - Landau w Niemczech odwiedziły województwo podlaskie

  Miniaturka artykułu
  2017-10-02 13:35:41

  Dobiegły końca wizyty oficjalne delegacji zagranicznych z partnerskich regionów w Województwie Podlaskim. Podczas trzydniowej wizyty gościliśmy delegację z Landu Dolnej Austrii pod przewodnictwem Hansa Penza, Prezydenta Landtagu oraz z Powiatu Dingolfing Landau w Niemczech pod przewodnictwem Heinricha Trappa, Starosty Powiatu.

 • Wspólna konferencja prasowa marszałków trzech województw. Co dalej z Polską Wschodnią?

  Miniaturka artykułu
  2017-09-27 21:31:41

  O oczekiwaniach regionów Polski Wschodniej uzyskania funduszy unijnych po roku 2020 oraz o konieczności kontynuowania Programu Operacyjnego Polska Wschodnia powiedzieli dziś, 27 września, w przerwie obrad IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego marszałkowie województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.

 • IV Wschodni Kongres Gospodarczy. Dialog nierówny, czyli o nas bez nas?

  Miniaturka artykułu
  2017-09-27 21:30:32

  Prezydenci miast, marszałek i wojewoda - spotkali się na panelu poświęconym teraźniejszości i przyszłości dialogu społecznego, ale także roli i randze samorządów każdego szczebla. Uczestnicy owego panelu zgodzili się w jednym: trzeba rozmawiać i to tak, by dialog przynosił konkretne efekty.

 • XL sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2017-09-25 12:57:28

  XL sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w poniedziałek, 25 września 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

 • Otwarcie dwóch odcinków dróg w miejscowościach: Piaski i Sawino

  Miniaturka artykułu
  2017-09-25 12:46:52

  W piątek 22 września odbyło się otwarcie dwóch odcinków dróg na terenie gminy Tykocin. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1374 B na odcinku Tatary – Łaziuki, gm. Tykocin" o długości 2, 963 km kosztowała 2 482 201, 16 zł, z kolei "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381 B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany - Saniki" o długości 2, 931 km wyniosła 2 280 797 zł.

facebook