Samorząd

 • Energia odnawialna: 27 projektów otrzyma dotacje. Łączna kwota to ponad 58 mln złotych!

  Miniaturka artykułu
  2018-03-15 14:54:52

  Chodzi o kolejne projekty zgłoszone do konkursu z działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na liście znalazło się 27 inwestycji polegających na budowie farm i elektrowni fotowoltaicznych. Powstaną one w różnych częściach naszego województwa, min. Suwałkach, Kolnie, Milejczycach czy Starym Lewkowie.

 • Temat budowy targowiska zdominował XXXVII sesję Rady Gminy Zambrów

  Miniaturka artykułu
  2018-03-15 08:49:05

  Radni gminni przyjęli 15 projektów uchwał podczas XXXVII sesji Rady Gminy Zambrów. Wcześniej jednak prowadzono ożywioną dyskusję na temat planowanej budowy targowiska w Wądołkach-Bućkach. Oprócz wójta i radnych uczestniczył w niej Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski oraz liczne grono mieszkańców gminy. Również i tym razem nie udało się jednak wypracować jednolitego stanowiska w tej sprawie...

 • Dzień kobiet w gminie Szumowo

  Miniaturka artykułu
  2018-03-13 15:06:32

  Wójt Gminy Jarosław Cukierman we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szumowie, zaprosił wszystkie mieszkanki gminy na obchody Święta Kobiet, które odbyło się w sobotę 10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury. Życzenia z tej okazji złożył też Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

 • Spotkanie Marszałka z członkiniami Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm

  Miniaturka artykułu
  2018-03-08 08:21:36

  Kobiety przedsiębiorcze były zainteresowane możliwościami współpracy z samorządem województwa, funduszami, jakimi dysponuje podlaski samorząd – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – na rozwój przedsiębiorczości oraz promocją rodzimych firm. Spotkanie odbyło się we wtorek 6 marca.

 • Rewitalizacja. Gmina Piątnica ma swój program a w nim centrum chiroptologii

  Miniaturka artykułu
  2018-03-07 09:26:14

  Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził we wtorek 6 marca kolejny program rewitalizacji, który będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych.

 • Wicemarszałek Maciej Żywno zachęca: przekażcie 1 proc. podatku dla podlaskich organizacji pożytku publicznego

  Miniaturka artykułu
  2018-03-01 14:02:45

  Czuję się jak weteran akcji promujących 1% dla OPP. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy umożliwiającej przekazywanie 1% wspólnie z ówczesnym prezydentem Ryszardem Turem, Ośrodkiem Wspierania Aktywności Lokalnej, Izbą Skarbową i...Pocztą Polską, za której pośrednictwem można było jedynie dokonać wpłaty 1 proc. zachęcaliśmy, tłumaczyliśmy, że warto i że bezpiecznie – mówił na spotkaniu z dziennikarzami Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

 • Marszałek wręczył Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego prof. Leszkowi Borysiewiczowi

  Miniaturka artykułu
  2018-02-27 08:47:55

  W poniedziałek, 26 lutego, podczas uroczystości związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku, profesor sir Leszek Borysiewicz otrzymał Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kooperacji nauki i praktyki oraz współpracy międzyuczelnianej na światowym poziomie, z udziałem podlaskich uniwersytetów. Odznakę wręczył marszałek województwa Jerzy Leszczyński.

 • WRDS obradowała nad problemami w podlaskich zakładach opieki zdrowotnej

  Miniaturka artykułu
  2018-02-26 08:31:19

  Narastające problemy w podlaskich zakładach opieki zdrowotnej, wypowiadanie klauzuli opt-out przez lekarzy, wypowiadanie umów o prace przez lekarzy, brak lekarzy specjalistów i brak pielęgniarek, nierówne i niekorzystne finansowanie szpitali podlaskich przez płatnika w porównaniu z innymi województwami, nieuwzględnianie w umowach wzrostu środków finansowych spowodowanych zmianą przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, to były główne tematy posiedzenia Prezydium WRDS w Białymstoku. Na Prezydium przyjęto projekt Uchwały o powołaniu zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, w skład którego wejdą przedstawiciele wszystkich stron dialogu, a głównym zadaniem będzie szczegółowa analiza sytuacji w podlaskiej ochronie zdrowia.

 • XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2018-02-25 10:30:37

  XLV sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

 • Harmonogram posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego luty 2018 r.

  Miniaturka artykułu
  2018-02-24 14:15:42

  Posiedzenia komisji sejmikowych odbędą 22 i 26 lutego br. Poniżej prezentujemy pełny harmonogram spotkań

facebook