Dodana: 8 listopad 2017 14:49

Zmodyfikowana: 8 listopad 2017 15:14

Ruszyła przebudowa DW682 na odcinku Markowszczyzna–Łapy

To jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji w powiecie białostockim – w środę (8.11) ruszyła przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy. Symbolicznego wbicia szpadla dokonali m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Bogdan Dyjuk, radni - Mikołaj Janowski, prof. Marian Szamatowicz, burmistrz Łap Urszula Jabłońska i wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć. Całkowity koszt inwestycji to ponad 201 mln, z czego blisko 172 mln pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Pozostałą część sfinansuje samorząd województwa podlaskiego.

Ilustracja do artykułu P1380014.jpg

 

 

-  To bardzo ważny dzień dla powiatu białostockiego, ale również dla powiatu wysokomazowieckiego, a tym samym dla całego województwa – mówił podczas oficjalnego rozpoczęcia inwestycji marszałek Jerzy Leszczyński – Przebudowujemy kolejny odcinek drogi prowadzącej z Białegostoku do Łap i dalej w kierunku Wysokiego Mazowieckiego.

Przebudowa DW 682 na odcinku Markowszczyzna-Łapy obejmuje inwestycję na odcinku o długości ponad 14 km. Droga zostanie rozbudowana,  powstaną obwodnice Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny, co na znacznej części zmieni przebieg trasy. Wzdłuż dwupasmowej jezdni będzie biegła ścieżka rowerowa.
Rozpoczynająca się dziś inwestycja w 85% zostanie sfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dotacja z krajowego programu wynosi prawie 172 mln zł. Pozostałą kwotę dołoży samorząd województwa.
Marszałek Jerzy Leszczyński przypomniał, że z programu Polska Wschodnia w Podlaskiem realizowane są już inwestycje drogowe na trasie Białystok-Supraśl i Kleosin-Markowszczyzna.
Zakończenie przebudowy DW682 na odcinku Markowszczyzna–Łapy planowane jest na czerwiec 2019 r. Wykonawcą głównym jest Unibep S.A.

Czytaj też: Prawie 400 milionów na kolejne drogi w województwie podlaskim.

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 682 NA ODCINKU MARKOWSZCZYZNA – ŁAPY obejmuje inwestycję na odcinku o długości 14,07 km.

Wykonane zostaną m.in:

- obwodnice miejscowości,

- skrzyżowania z drogami niższej kategorii,

- nawierzchnia, chodniki,

- ścieżka rowerowa,

- ciągi pieszo-rowerowe,

- zatoki autobusowe,

- ekrany akustyczne,

- zieleń,

- obiekty inżynierskie, tj. przepusty;

- infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sygnalizacja świetlna, kanał tech., przebudowa kolidujących urządzeń obcych.

 

Zakres planowanych robót obejmuje:

  • budowę/rozbudowę drogi z zastosowaniem parametrów dla klasy technicznej G,
  • korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
  • wykonanie nawierzchni jezdni o nośności 115 kN/oś,
  • rozbudowę, przebudowę, budowę drogowych obiektów inżynierskich w niezbędnym zakresie,
  • rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,
  • budowę lub przebudowę zatok autobusowych,
  • budowę ciągu pieszo-rowerowego,
  • budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym oraz w zakresie dojść do przystanków autobusowych,
  • rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (odcinkowo kanalizacji deszczowej),
  • przebudowę istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu.

 

Zakończenie inwestycji zaplanowano na czerwiec 2019 roku.

Koszt przebudowy to ponad 201 mln zł. Ponad 171 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014- 2020.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm: Lider – Unibep S.A., partnerzy konsorcjum: Trakcja PRKiI, AB”Kauno Tiltai”, Budrex-Kobi Sp. z o.o.

 

Inwestycja to kontynuacja Projektu Przebudowa DW678 Białystok-Kleosin, wpisującego się w kompleksowe rozwinięcie infrastruktury drogowej BOF (Białostocki Obszar Funkcjonalny). Projekt jest etapem rozwoju infrastruktury obszaru BOF, dopełniającego budowę obwodnic ringu łączącego DK19 i S8.

 

ak

video: Bogdan Bednarek

facebook