Dodana: 6 czerwiec 2018 14:45

Zmodyfikowana: 6 czerwiec 2018 14:58

Ponad 16,5 mln z RPOWP na aktywizację osób bezrobotnych w województwie podlaskim

Z tej puli, na terenie czternastu podlaskich powiatów, będą realizowane m.in. staże, szkolenia, bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej, prace interwencyjne czy doradztwo zawodowe. Wsparciem ma być objętych blisko 1500 osób, borykających się z trudnościami na rynku pracy. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Instytucją zarządzającą funduszami z ramienia samorządu województwa jest Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a projekty będą realizować powiatowe urzędy pracy.

Ilustracja do artykułu powiatowe urzedy pracy umowy-1570233.jpg

Umowy z czternastoma samorządami powiatowymi na dofinansowanie projektów wspierających bezrobotnych zostały podpisane w środę, 6 czerwca br. w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W spotkaniu wzięli udział starostowie i dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy.
Zarząd województwa reprezentował marszałek Jerzy Leszczyński, a gospodynią spotkania była dyrektor WUP w Białymstoku Janina Mironowicz.

Maszałek Jerzy Leszczyński podkreślał, że aktywizacja osób bezrobotnych stanowi jeden z priorytetów polityki społecznej samorządu województwa. 
- Te pieniądze pozwolą na podnoszenie kwalifikacji, wpłyną na rozwój przedsiębiorczości, lepsze zarobki i wzrost jakości życia,  a co za tym idzie również na zahamowanie tendencji emigracyjnych w naszym województwie – mówił marszałek. 
Jerzy Leszczyński podkreślił, że poprzednie projekty związane z aktywizacją osób bezrobotnych pokazują, że podejmowane działania przynoszą efekty.

Potwierdziła to również dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz.
- Pieniądze, które otrzymujemy wykorzystujemy dobrze, a świadczy o tym fakt, że efektywność zatrudnieniowa po zrealizowanych już projektach wynosi ponad 70 proc.

O tym, jak tego rodzaju wsparcie jest istotne dla samorządów powiatowych, mówił starosta białostocki Antoni Pełkowski:
-  Ani powiat białostocki, ani Miasto Białystok nie są w stanie z własnych budżetów realizować wielomilionowych projektów. Dlatego każde pieniądze z zewnątrz, a zwłaszcza bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej, to ogromne wsparcie i pomoc.

Zawarte dziś, 6 czerwca umowy zakładają, że wsparciem zostanie objętych ogółem 1449 osób w wieku 30 lat i więcej, z tego 728 długotrwale bezrobotnych, 367  - powyżej 50 roku życia i 478 o niskich kwalifikacjach.
Osoby borykające się z trudnościami na rynku pracy zostaną objęte kompleksową i dostosowaną do indywidualnych potrzeb ofertą działań aktywizacyjnych: staże, subsydiowane zatrudnienie, szkolenia, pozwalające nabyć kwalifikacje zawodowe, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, dotacje na działalność gospodarczą, doposażenie stanowiska pracy. Zakłada się, że co najmniej 282 osoby otrzymają bezzwrotne środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponad 16,5 mln zł na przedsięwzięcia rynku pracy pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Zadania realizować będą Powiatowe Urzędy Pracy do końca 2018 r.

ak

Pliki do pobrania

facebook