Dodana: 13 luty 2018 09:26

Zmodyfikowana: 13 luty 2018 10:27

Noworoczna Konferencja Przewoźników Podlasia w Białowieży

Kwestia pozycji polskiego transportu międzynarodowego w Europie, budowa dróg wojewódzkich w regionie, system elektronicznych zezwoleń – to jedne z głównych tematów Konferencji Przewoźników Podlasia w Białowieży. Spotkanie odbyło się 9-10 lutego br. Samorząd województwa podlaskiego reprezentował marszałek Jerzy Leszczyński. W debacie uczestniczył również z-ca dyrektora finansów UMWP Bogdan Olszewski.

Ilustracja do artykułu P2091208.jpg

Marszałek Leszczyński zaprezentował plany rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w województwie podlaskim na najbliższe lata, podsumował też dotychczasowe inwestycje realizowane w ramach funduszy unijnych z programów regionalnych i centralnych.
Jerzy Leszczyński podkreślał, że branża transportowo-logistyczna stanowi w Podlaskiem ogromny rynek pracy- zatrudnia w województwie blisko 70 tys. zł - i jest jednym z filarów podlaskiej gospodarki.
Dlatego temat "drogowy" wzbudził ogromne zainteresowanie wśród uczestników konferencji.
Warto też przypomnieć, że Polska zajmuje piąte miejsce na świecie jeśli chodzi o transport międzynarodowy.  

 

Podczas obrad przedstawiono też  kwestię potencjalnych możliwości prawnych cofnięcia „dobrej reputacji” przedsiębiorcy transportowemu w przypadku  poważnych naruszeń w przeliczeniu na liczbę kierowców w okresie roku. Regulują te sprawy zarówno ustawa o transporcie drogowym jak też rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) 2016/403 powyższe zagadnienia oraz zasady funkcjonowania krajowego Elektronicznego Rejestru Przedsiębiorców Transportu Drogowego omówiła Emilia Waleriańczyk – Kuźma Zastępca Dyrektora Biura ds. Transportu Międzynarodowego GITD.

Kolejnym istotnym tematem Konferencji była kwestia pozycji i polskiego transportu międzynarodowego w Europie i łączy się z tym przygotowywane przez Komisję Europejską ograniczenia wykonywania przewozów w procedowanym dokumencie tzw. „Pakiecie Mobilności”.
Na chwilę obecną pewnym jest, że kierowcy będą pracownikami delegowanymi oraz to, że regularny tygodniowy odpoczynek kierowcy nie może być odebrany w kabinie pojazdu.
Trwają nadal dyskusje co do liczby dni pobytu kierowcy w danym kraju od których będzie uznawany już jako pracownik delegowany, sposób wynagradzania oraz zasady wykonywania przewozów kabotażowych.

Alvin Gajadhur poinformował o uszczelnieniu kontroli polskich zezwoleń w Budzisku, rozpoczęcia prac nad elektronicznym systemem kontroli zezwoleń (teraz jest ona realizowana poprzez sczytywanie kodu QR) oraz statystyki wyrównywania liczby kontroli w stosunku do zagranicznych i polskich przewoźników, a także o sprawdzeniu w trakcie kontroli inspektorów, czy na danym kierowcy z państwach trzecich nie ciążą mandaty za przekroczenie prędkości z fotoradarów.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego reprezentowały także Urszula Nowinowska Dyrektor Gabinetu, Emilia Waleriańczyk-Kuźma zastępca Dyrektora BTM oraz Henryk Karwowski Naczelnik Delegatury Północno-Wschodniej. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego reprezentowali Tomasz Wyszkowski Podlaski Wojewódzki Inspektor oraz Dariusz Carewicz Naczelnik Wydziału Inspekcji.

Wśród zaproszonych gości obecna była Bogusława Zimmer właścicielka miesięcznika „Polski Trucker”.

 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce reprezentowali Aleksander Raisch – Przewodniczący Rady i jednocześnie prezes Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia Przewoźników Drogowych, Małgorzata Zdrodowska Przewodnicząca Regionu Podlaskiego i Członek Zarządu SPP, Wiesław Starostka Dyrektor Generalny ZMPD, Tadeusz Wilk Dyrektor Departamentu Transportu, Euzebiusz Jasiński Dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleń. Z ościennych Stowarzyszeń Przewoźników przybyli Mirosław Szczepankowski Prezes Zrzeszenia Przewoźników w Ostrołęce oraz Jarosław Jakoniuk prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników w Białej Podlaskiej.

Podczas konferencji prezentowało się 21 przedsiębiorstw z branzy transportowo-logistycznej.

 

ak
źródło: ssp.bialystok.pl

 

facebook