Dodana: 4 styczeń 2018 14:07

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2018 14:15

NIK o Podlaskim Systemie Informacyjnym e-Zdrowie. Komentarz urzędu marszałkowskiego

Utrudniona zdalna rejestracja, elektroniczna dokumentacja niekompletna i jedynie promil wizyt po elektronicznej rejestracji – to jedne z głównych zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli do wdrażania Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie. Urząd Marszałkowski odpiera zarzuty: raportowany okres to przełom lat 2016/2017 – od tego czasu wiele się zmieniło.

Ilustracja do artykułu x0x0.jpg.pagespeed.ic._5LjyujfVz.jpg

„Mimo że na projekt wydano ponad 58 mln. zł, Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie nie zadziałał w zakładanej formie – czytamy w raporcie- nie działała właściwie usługa elektronicznej rejestracji na wizyty, pacjenci i lekarze nie mieli dostępu do kompletnej elektronicznej dokumentacji medycznej, a przygotowane narzędzia elektroniczne nie wystarczyły, aby prowadzić za ich pośrednictwem zarządzanie i nadzór nad szpitalami. Ponadto względy finansowe i organizacyjne zadecydowały, że projektem objęto tylko 26 wybranych placówek publicznej opieki zdrowotnej w całym województwie. W 2016 roku z ich usług skorzystało 34 proc. pacjentów, ewentualne korzyści mógł zatem uzyskać co trzeci pacjent.”


Do zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli odniósł się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 - Podlaski System Informacyjny e-zdrowie z końcem roku 2017 osiągnął wszystkie wcześniej założone wskaźniki. Jest to jedyne takie rozwiązanie w Polsce, które oferuje pacjentom e-rejestrację oraz dostęp do medycznej elektronicznej dokumentacji medycznej w już 30 placówkach leczniczych w województwie podlaskim. Krótko mówiąc: system zadziałał właściwie - zgodnie z naszymi założeniami – podkreśla rzecznik prasowa UMWP Urszula Arter - Kontrola NIK odbywała się na przełomie roku2016/2017. Naszym zdaniem była zdecydowanie przedwczesna, bowiem – co komunikowaliśmy wielokrotnie w postępowaniu wyjaśniającym, także podczas udziału w posiedzeniu Komisji Rozstrzygającej w Warszawie – trudno oczekiwać od systemu funkcjonującego przez rok, by jego procent wykorzystania był podobny do systemów, które funkcjonują od kilku lat. Z końcem roku 2017 osiągnęliśmy wszystkie zakładane wskaźniki, a warto dodać – mając na uwadze czas potrzebny do rozwoju i popularyzacji systemu, że w IV kwartale roku 2017 przybyło w nim aż 3 tys. kont pacjentów! 

 

Ustalenia kontroli wskazują, że jedną z ważniejszych przyczyn nieosiągnięcia zakładanych korzyści był brak odpowiedniego, profesjonalnego podejścia do wdrożenia projektu. W skontrolowanych placówkach, włączonych do Podlaskiego Systemu Informacyjnego e -Zdrowie, nie powiodło się lub też nawet nie podjęto próby przekonania personelu, głównie medycznego, do korzyści płynących z nowych rozwiązań informatycznych i nowych możliwości. System e-Zdrowie był rozwiązaniem zupełnie odmiennym od dotychczas stosowanych narzędzi, a mimo to tylko w jednym z kontrolowanych szpitali wyznaczono lidera i powołano zespół ds. wdrożenia Systemu. W sześciu podmiotach leczniczych nawet nie konsultowano założeń i rozwiązań projektowych z personelem medycznym. Z kolei na zaopiniowanie poszczególnych rozwiązań projektu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wyznaczył bardzo krótki, czterodniowy termin. 
Jak podkreślono w raporcie, ukończony w 2015 roku Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie w równym stopniu miał służyć trzem grupom beneficjentów: pacjentom, podmiotom leczniczym i ich personelowi oraz organom założycielskim szpitali z województwa podlaskiego. Pacjenci mieli uzyskać przede wszystkim dostęp do swojej kompletnej elektronicznej dokumentacji medycznej oraz możliwość elektronicznej rejestracji do lekarzy. W przyszłości Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie może stać się częścią składową ogólnopolskiego systemu dotyczącego e-Zdrowia, czyli platformy P1.

Warto przypomnieć, że w grudniu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs dedykowany klientom systemu e-zdrowie. Dzięki elektronicznej rejestracji do lekarza specjalisty za pośrednictwem portalu e-zdrowie można zdobyć tablet marki HUAWEI MediaPad T3 10 LTE.

„Nie stój w kolejce – zarejestruj się do lekarza przez Internet!"

Należy również zauważyć wzrastające zainteresowanie portalem: liczba kont pacjentów na portalu na dzień 3 stycznia 2018 to 8 857, liczba e-rejestracji – 6039, z czego w ostatnich czterech dniach nowego 2018 r. – 133, liczba lekarzy  z placówek należących do systemu, którzy mają dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej za pośrednictwem systemu – 951. 

Jednak pomimo uwag, NIK podkreśla nowoczesność i użyteczność Systemu. „Wystarczy zmiana nastawienia i otwarcie się użytkowników na nowe narzędzia, by regionalna platforma e-Zdrowie zaczęła działać z korzyścią dla pacjentów, medyków i urzędników, tak, jak zakładano.” – czytamy w raporcie. 

- W budżecie województwa podlaskiego na rok 2018 mamy zabezpieczone środki na utrzymanie systemu.  Rozszerzenie go też jest możliwe, bowiem został on zaprojektowany jako środowisko otwarte i daje możliwość podłączenia się do niego kolejnych placówek. Początkowo system integrował 26 podmiotów, z możliwości podłączenia się skorzystały 4 placówki spoza projektu (dlatego obecnie jest podłączonych 30), a następny podmiot jest w trakcie weryfikacji – mówi Urszula Arter.

 

 

Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący Podlaskiego Systemu e-zdrowie znajduje się TUTAJ 

Odpowiedź Urzedu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na raport NIK znajduje sie TUTAJ 

 

oprac.ak

facebook