Dodana: 17 październik 2017 19:51

Zmodyfikowana: 19 październik 2017 10:55

Konkurencyjność firm zależy od kompetencji pracowników – warsztaty polsko-litewskie

Wymiana doświadczeń, rozwijanie kompetencji pracowników w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, a także rola mediów społecznościowych w budowaniu wizerunku pracodawcy – to główne tematy trzydniowego warsztatu z udziałem polskich i litewskich przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji kształcenia zawodowego. Zajęcia zostały zorganizowane przez Klaster Obróbki Metali oraz Fundację na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej, jako kolejny etap projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. Jednym z głównych punktów spotkania była wizyta studyjna w firmie AC SA.- członka KOM. Wcześniej odbyło się spotkanie prasowe z udziałem Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, prezes A.C. SA Katarzyny Rutkowskiej, dyrektor Alytuskiego Centrum Konsultacyjnego Przedsiębiorczości Algimante Śćigliskiene oraz reprezentantów KOM: Sebastiana Rynkiewicza i Janusza Poulakowskiego.

Ilustracja do artykułu ac111.jpg

-Firmy zrzeszone w Klastrze Obróbki Metali  pozyskały  dotychczas z funduszy unijnych 100 mln zł na inwestycje i działalność badawczo-rozwojową – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński  – Szczególnie spółka akcyjna AC pozyskała z unijnych dotacji około 5 mln zł, co pozwoliło zrealizować pięć różnorodnych projektów. Jesteście Państwo wizytówką gospodarczą naszego regionu. Zapraszam do dalszego pozyskiwania funduszy na szkolenie kadr.
Jerzy Leszczyński zaznaczył, że rozwój przedsiębiorstw jest warunkiem zahamowania emigracji zarobkowej młodych ludzi, która w województwie podlaskim stanowi poważny problem. 

Prezes firmy AC SA. Katarzyna Rutkowska podkreślała, że program rozwojowy realizowany w ramach Klastra Obróbki Metali to dla spółki świetna okazja, by skorzystać z wielu szkoleń dopasowanych do potrzeb, nawiązać kontakty i wymienić się doświadczeniami.

Dyrektor Biura Klastra Obróbki Metali Janusz Poulakowski zaznaczył, że doskonalenie kompetencji pracowników jest jednym z kluczowych aspektów podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw –

– Oprócz szkoleń projekt obejmuje także rozwiązania i systemy IT służące zarządzaniu siecią klastrową, system pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchu kooperacyjnym, certyfikację usług sieciowych i kooperacyjnych KOM do standardu Bronze/Silver Label, wydanie katalogu firm zrzeszonych w KOM oraz film promocyjny.

Praktyczną częścią spotkania była wizyta technologiczna w firmie AC SA. członka KOM, aby sprawdzić  jak te zmiany i procesy wyglądają w warunkach produkcyjnych.

 – Działamy w branży motoryzacyjnej poddanej szybkiemu postępowi technicznemu, realizujemy wiele innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, produkcję naszych kompletnych systemów autogazowych STAG prowadzimy w zakładach w Białymstoku, sprzedajemy je potem w Polsce i na ponad 50 rynkach świata - powiedziała Katarzyna Rutkowska zapraszając gości na spacer po firmie. -  W tym roku wdrażamy nowy zintegrowany system informatyczny klasy ERP, przygotowujemy się do rozbudowy zakładu. Stąd też potrzebujemy wszechstronnego podnoszenia kompetencji naszego zespołu.

Cykl praktycznych szkoleń interpersonalnych i technicznych – Akademia Klastra - realizowany w ostatnich miesiącach objął  120 uczestników – pracowników firm  zrzeszonych w  Klastrze Obróbki Metali.  Analogiczny program rozwojowy dla podobnej grupy przeprowadził partner litewski.  Szkolenia po obu stronach granicy miały charakter praktyczny, z dużym naciskiem na wymianę doświadczeń, integrację, przepływ wiedzy branżowej i menedżerskiej. Ich tematykę zaprogramowały firmy w taki sposób, aby stanowiły odpowiedź na ich rzeczywiste potrzeby rozwojowe. Zorganizowane zostały także szkolenia techniczne dla studentów Politechniki Białostockiej, wypełniające luki kompetencyjne zgodnie z oczekiwaniami przyszłych pracodawców.

Realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych” rozpoczęto w marcu br.

Uczestnikami są Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości z Litwy. Całkowity budżet projektu wynosi 247 378 euro.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Działania obejmą przygotowania przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie usług profesjonalizujących współpracę wewnątrz Klastra Obróbki Metali. W efekcie, poprzez szkolenia i warsztaty koncentrujące się na rozwoju kompetencji interpersonalnych i technicznych weźmie udział 220 pracowników firm po obu stronach granicy. Niezwykle ważną częścią projektu jest wspieranie studentów i młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

W tym celu powstaną interdyscyplinarne grupy kreatywne, szkolące się w rozwiązywaniu praktycznych problemów określonych przez pracodawców.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
- dostarczenie wyspecjalizowanych i jakościowych usług dla biznesu standaryzowanych w europejskich systemach;
- rozwiązania i systemy IT służące komunikacji i zarządzaniu siecią  klastrową, usprawnienie systemu usług i zamówień;
- stworzenie systemu pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchu kooperacyjnym;- odnowienie certyfikatu w ramach European Cluster Excellence Initiative, który umożliwi ubieganie się o utrzymanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego;
- wydanie katalogu ofertowego Klastra oraz przygotowanie filmu promocyjnego.

Uczestnikami projektu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości z Litwy. Całkowity budżet projektu wynosi 247 378 euro.

Grupę docelową projektu, poprzez szkolenia, stanowią pracownicy firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali oraz przedsiębiorstw litewskich. Z kolei studenci Politechniki Białostockiej zyskają niezbędną wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.

źródło: Klaster Obróbki Metali;
Centrum Promocji i Innowacji Rozwoju

oprac.ak

facebook