Dodana: 16 styczeń 2018 11:51

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2018 12:02

Kolejne drogi gminne, powiatowe i dojazdowe w Podlaskiem otwarte

Z udziałem Członków Zarządu Województwa Podlaskiego: Stefana Krajewskiego i Bogdana Dyjuka oraz radnych wojewódzkich: Włodzimierza Szypcio i Karola Pileckiego zostały otwarte w poniedziałek 15 stycznia kolejne drogi lokalne w Podlaskiem.

Ilustracja do artykułu glowne.JPG

- Dla nas najważniejsze jest to, że te środki które na drogi pojawiły się po raz pierwszy, zostały w całości wykorzystane – mówił w czasie uroczystości otwarcia drogi w Jasionówce Stefan Krajewski. To dla nas sygnał na przyszłą perspektywę finansową, że taki program jest potrzebny. Zarząd Województwa Podlaskiego stara się korzystać ze wszelkich środków na budowę i poprawę jakości dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych a nawet dojazdowych. I nam wszystkim życzę, by tych pieniędzy w przyszłości było jak najwięcej.

Otwarte zostały m. in droga powiatowa Goniądz, Knyszyn i Jasionówka oraz droga gminna we wsi Kamionka. Jeśli chodzi o część tego projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1404B na odcinku Wojtówce - Jasionóweczka - jeszcze się nie odbyła, opracowywana jest dokumentacja przez starostwo monieckie. Otwarto zaś drogę gminną w Kamionce, drogę dojazdową do pól w Jasionówczce, odcinek drogi wojewódzkiej 671, odcinek drogi powiatowej w Czarnymstoku.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka 

Głównym celem tej inwestycji było skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej do kościoła, na targowisko, przystanek itp. poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka

W ramach realizacji projektu przebudowane zostało 8,249 km drogi powiatowej, w tym droga 1404B: 4,861 km.

Wartość całkowita operacji: 4 272 085,70 zł, w tym droga 1404B ok. 2,6 mln zł.
Dofinansowanie EFRROW: 2 718 327 zł,  w tym droga 1404B - ok. 1,7 mln.  

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 103423B – wieś Kamionka.

Głównym celem tej inwestycji była poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości poprzez przebudowę drogi. W ramach realizacji projektu przebudowane zostało 700 m drogi gminnej. 

Wartość całkowita operacji: 591 299,60 zł 
Dofinansowanie EFRROW: 376 243  zł 

(opr.mk)

facebook