Dodana: 31 październik 2017 14:28

Zmodyfikowana: 31 październik 2017 14:30

Jedenaście nowych umów na gospodarkę wodno-ściekową

Blisko 3,5 mln euro pozyskał Zarząd Województwa Podlaskiego dzięki negocjacjom z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. O taką kwotę resort zwiększył limit funduszy na gospodarkę wodno-ściekową w woj. podlaskim. Dzięki temu kolejnych jedenaście samorządów otrzyma pieniądze z PROW 2014-2020.

Ilustracja do artykułu P1370588.jpg

We wtorek, 31 października marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali umowy z beneficjentami.

- Te środki wydawane są przede wszystkim na modernizację ujęć wody, na inwestycje związane z kanalizacja i odprowadzaniem ścieków- mówił Jerzy Leszczyński –  Podlaskie samorządy czekają na te umowy. Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową w naszym regionie są bardzo potrzebne nie tylko w obszarze gospodarowanie zasobami wodnymi, ale też te podnoszące jakość wody.  

Jak podkreślał Członek Zarządu Stefan Krajewski dodatkowe pieniądze dla jedenastu samorządów znalazły się dzięki przesunięciom w ramach PROW.
- Udało nam się przesunąć środki z działania Odnowa i rozwój wsi na działanie gospodarka wodno-ściekowa.- tłumaczył -  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przychylił się do prośby Zarządu Województwa Podlaskiego i zwiększył limit środków w podlaskim Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 do blisko 16 mln euro

Pierwsze 33 umowy zostały podpisane w lipcu br. Teraz dodatkowe fundusze pozwalają podpisać kolejnych 11 umów z wnioskodawcami, którzy znajdują się na liście rankingowej (poniżej).
Po podpisaniu umów pozostałe dziewięć samorządów będzie oczekiwało na uwolnienie  środków.

 

Wszystkie projekty oczekujące na podpisanie umów dotyczą zaopatrzenia w wodę, czyli dotyczą budowy bądź przebudowy stacji uzdatniania oraz ujęcia wody. PROW jest jedynym programem umożliwiającym pozyskanie przez gminy dotacji na ten cel. Zwiększone zapotrzebowanie na wodę w naszym województwie wynika ze specyfiki rolnictwa (jakość wody wpływa na jakość mleka) oraz okresowo występujących susz, które znacznie obniżyły poziom wód gruntowych. Należy jednocześnie podkreślić, że w dalszym ciągu potrzebujemy środków na gospodarkę wodnościekową. W naborze na te inwestycje wpłynęło 88 wniosków, ale tylko 53 można było poddać weryfikacji (mieściły się w założonej przez resort  150% alokacji wojewódzkiej).

 

Po podpisaniu wtorkowych umów wartość dofinansowania wszystkich zawartych umów będzie wynosiła ponad 67,5 mln zł.

 

11 nowych umów wraz z kwotami wsparcia:

 

 1. Gmina Rajgród - Przebudowa ujęcia wody w Rajgrodzie oraz budowa sieci wodociągowej i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród - 1 991 167,00 zł
 2. Gmina Jeleniewo - Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Jeleniewo - 1 871 162,00 zł
 3. Gmina Szudziałowo - Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, gmina Szudziałowo - 823 790,00 zł
 4. Gmina Raczki - Budowa infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Raczki - 833 249,00 zł
 5. Gmina Trzcianne - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne - 605 747,00 zł
 6. Gmina Czyżew  - Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w gminie Czyżew - 1 441 238,00 zł
 7. Gmina Gródek  - Budowa ujęcia wody, rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek - 1 999 275,00 zł
 8. Gmina Rudka - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy - 1 277 629,00 zł
 9. Gmina Perlejewo - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Moczydłach – Pszczółkach - 1 575 918,00 zł
 10. Gmina Juchnowiec Kościelny - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym wraz z rozbudową kanalizacji  - 1 896 495,00 zł
 11. Gmina Zabłudów - Przebudowa i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w gminie Zabłudów - etap III - 1 614 941,00 zł
facebook