Dodana: 12 grudzień 2016 09:48

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2016 09:48

Uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie finansowania referendum

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego radni podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2016. Koszty przeprowadzenia referendum zostały oszacowane na kwotę 3.702.241 zł.

Zmiany w tegorocznym budżecie nie zwiększają deficytu. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na druk kart do głosowania, ulotek informacyjnych, materiałów w języku Braill`a, obwieszczeń dotyczących Wojewódzkiej Komisji Referendalnej. Kwota w tegorocznym budżecie w wysokości 261.705 zł pochodzi z poręczeń kredytowych dla szpitali. Pozostałe środki na przeprowadzenie referendum w kwocie 3.440.536 zł zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2017.

W załączniku projekt uchwały 

Pliki do pobrania

facebook