Dodana: 8 grudzień 2016 12:34

Zmodyfikowana: 8 grudzień 2016 12:34

Ochrona danych osobowych - obowiązek informacyjny

Informacja dla członków komisji do spraw referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

Dopełniając obowiązku wynikającego z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu utworzenia i działalności komisji do spraw referendum w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zostaną udostępnione w zakresie imię i nazwisko w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz ich podanie wynika z ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

facebook