Dodana: 7 kwiecień 2017 12:38

Zmodyfikowana: 7 kwiecień 2017 12:38

KOMUNIKAT

Sprawozdanie finansowe Zarządu Województwa Podlaskiego z wydatków budżetowych poniesionych w związku z przeprowadzonym w dniu 15 stycznia 2017 r. referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego oraz Sporządzone przez inicjatora referendum sprawozdanie finansowe o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na portalu „Wrota Podlasia” w zakładce Wybory i referenda => Referendum w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego

W/w sprawozdania wywieszone zostały również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 w Białymstoku.

facebook