Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego

Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego to cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. To aktualne informacje na temat działalności Zarządu Województwa Podlaskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To wiadomości o najciekawszych przedsięwzięciach kulturalnych i imprezach sportowych, nowych inwestycjach oraz możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych. Premierowe odcinki publikowane są w każdy czwartek na Wrotach Podlasia oraz emitowane na antenach rozgłośni regionalnych.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 11/2017

  Miniaturka artykułu
  2017-06-07 10:08:47

  Zmiany na stanowiskach dyrektorów Wojewódzkiego Szpitala w Łomży oraz Białostockiego Centrum Onkologii, podpisanie aneksu do Kontraktu Terytorialnego, zatwierdzenie do realizacji dwóch projektów z obszaru Lokalnej Grupy Działania Narew, oficjalne rozpoczęcie budowy nowego dworca autobusowego w Białymstoku oraz 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Walizka” – te i inne tematy w dzisiejszej audycji.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 10/2017

  2017-06-07 10:07:46

  W dzisiejszym odcinku Radiowej Kroniki Województwa Podlaskiego m.in.: zmiany na stanowisku dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla podlaskich jednostek OSP, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Choroszcz i promocja internetowa województwa podlaskiego we Włoszech.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 9/2017

  2017-05-29 14:40:39

  Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także ratownictwa i ochrony ludności 2017, powrót wakacyjnego pociągu Białystok – Waliły, spotkanie podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej Polsko-Białoruskiej Międzynarodowej Komisji Koordynacyjnej i pierwsze trojaczki na nowym oddziale położniczo-ginekologicznym białostockiej Śniadecji – te i inne tematy w dzisiejszym odcinku.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 8/2017

  2017-05-29 14:39:37

  W dzisiejszej audycji usłyszymy m.in. o: dotacji Zarządu Województwa Podlaskiego na tzw. wkłady własne dla organizacji pozarządowych, konkursie na nowego dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii, festiwalu Podlasie SlowFest i Europejskim Tygodniu Miast i Regionów. 

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 7/2017

  2017-05-29 14:38:24

  Podpisanie porozumienia między Województwem Podlaskim a Komitetem Wykonawczym Obwodu Grodzieńskiego, oficjalne otwarcie nowego budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczo -Psychiatrycznego działającego w suwalskim szpitalu psychiatrycznym, przekazanie kolejnych pieniędzy na aktywizację bezrobotnych do powiatowych Urzędów Pracy w Województwie Podlaskim, nabór wniosków na dofinansowanie projektów lokalnych z zakresu kultury i edukacji kulturalnej, laureaci Podlaskiej Marki – te i inne tematy w dzisiejszej audycji.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 6/2017

  2017-05-29 14:33:06

  W 5. odcinku Radiowej Kroniki Województwa Podlaskiego usłyszymy o: naborze wniosków na dofinansowanie projektów lokalnych w zakresie kultury i edukacji kulturalnej, dotacji z budżetu województwa na realizację zadań publicznych w sferze kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, spotkaniu Marszałka Jerzego Leszczyńskiego i członka Zarządu Bogdana Dyjuka z załogą Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, II edycji debaty o rolniczym handlu detalicznym i „Pikniku bez granic” na Kanale Augustowskim.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 5/2017

  2017-05-29 14:31:16

  Programy polityki zdrowotnej finansowane ze  środków Unii Europejskiej, wizyta przedstawiciela Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz informacja o atrakcjach turystycznych na Kanale Augustowskim. To wszystko do usłyszenia w dzisiejszej audycji.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 4/2017

  Miniaturka artykułu
  2017-05-13 10:25:03

  Dotacje dla gminy Dobrzyniewo Duże na zakup kolektorów słonecznych, dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podlaskiego, wbudowanie kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej w Starym Folwarku, nowy arcybiskup Archidiecezji Białostockiej i promocja województwa podlaskiego na targach Green Days - te i inne tematy w dzisiejszej audycji.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 3/2017

  Miniaturka artykułu
  2017-05-12 14:15:41

  W 3. odcinku Radiowej Kroniki Województwa Podlaskiego m.in. o: dofinansowaniu 4 podlaskich samorządów na dostosowanie i rozbudowę obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, otwarciu oddziałów otolaryngologii i okulistyki w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego, wsparciu organizacji pozarządowych, umowie o współpracy na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo i zakończeniu głosowania na Podlaską Markę Konsumentów.

 • Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego odc. 2/2017

  Miniaturka artykułu
  2017-05-11 12:10:55

  Prawie milion złotych na pomoc podlaskim rodzinom, współpraca partnerska na rzecz promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo”, nabór wniosków w konkursie na działanie aktywnej integracji oraz kolejna edycja Podlaskiej Marki. Te i inne tematy w dzisiejszej audycji.

facebook