Dodana: 16 kwiecień 2018 10:30

Zmodyfikowana: 16 kwiecień 2018 10:42

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W sobotę, 14 kwietnia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbył się etap okręgowy (wojewódzki) XXXIIOI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Impreza odbyła się dzięki współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. W. Sławińskiego.

Ilustracja do artykułu XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (6).JPG

W eliminacjach udział wzięło 71 uczniów z 32 szkół pondgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego. Uczniowie walczyli zarówno o możliwość startu w eliminacjach centralnych (najlepsze 7 osób), jak i o przywileje przyznane przez ponad 60 uczelni wyższych z całego kraju, m.in. zwolnienie lub przyjęcie bez egzaminów oraz o cenne i atrakcyjne nagrody. Żeby zasłużyć na laury uczestnicy musieli wykazać się znajomością treści programowych z biologii, geografii, chemii i fizyki oraz zagadnień z zakresu: ekologii klasycznej, wód i ich ochrony, gleb i ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, żywności i zdrowia, ochrony przyrody, powietrza i jego ochrony, odpadów, rekultywacji, promieniowania, hałasu oraz zagadnień prawnych i gospodarczych związanych z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

W pierwszej kolejności przeprowadzona została część pisemna, złożona z 50-u pytań testowych, po której najlepsza dwunastka została zakwalifikowana do eliminacji ustnych. Polegały one na udzieleniu, w obecności publiczności, odpowiedzi na sześć pytań problemowych. Łączna punktacja z testu i pytań ustnych pozwoliła wyłonić 7 laureatów uprawnionych do reprezentowania Podlasia na etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca br. w Lidzbarku (woj. warmińsko-mazurskie).

Laureaci:
I miejsce:        Kacper Amadeusz Rusiński – II LO im. Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach  

II miejsce:       Sebastian Szklarz                 – Technikum Leśne w Białowieży

III miejsce:     Anna Winiewicz                   – III LO im. A. Lityńskiego w Suwałkach 

IV miejsce:     Elżbieta Kowalska               – II LO z BJN im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podl.

V miejsce:      Tymon Wojczulis                  – II LO im. Gen. Z. Podhorskiego w Suwałkach

VI miejsce:     Mateusz Czajkowski            – II LO im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie

VII miejsce:    Agata Smokowska                – I LO im. M. Konopnickiej w Suwałkach


Laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach na szczeblu krajowym i powtórzenia ubiegłorocznego sukcesu Urszuli Mai Dominiki Przybysz, uczennicy III LO im. A. Lityńskiego w Suwałkach, która pokonała wszystkich swoich rywali i zwyciężyła w etapie centralnym XXXI OWE w Krakowie.

W celu uatrakcyjnienia przebiegu oraz wzbogacenia wiedzy uczestników eliminacji w ramach imprezy odbył się również wykład "Geny czy środowisko ? – czynniki determinujące rozwój nowotworów" prof. dr hab. Mirosława Ratkiewicza - kierownika Zakładu Zoologii Molekularnej na Wydziale Biologiczno – Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego Olimpiady było możliwe dzięki środkom z budżetu Województwa Podlaskiego oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Ponadto nagrody rzeczowe ufundowali: Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku, parki narodowe i krajobrazowe z terenu województwa oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

Komisja Konkursowa etapu okręgowego XXXIII OWE

 1. Joanna Kurzawa – Wiceprzewodnicząca Komitetu Wojewódzkiego OWE, Dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej,
 2. Andrzej Grygoruk – Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego,
 3. dr hab. Piotr Banaszuk – prof. nadzw. PB, Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska Politechniki Białostockiej,
 4. dr hab. Mirosław Ratkiewicz – kierownik Zakładu Zoologii Molekularnej na Wydziale Biologiczno – Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku,
 5. Ewa Majewska – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku,
 6. Anna Sidorowicz – Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
 7. Danuta Radwańska – Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży,
 8. Hanna Schmidt – Białowieski Park Narodowy,
 9. Elżbieta Piotrowska – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
 10. Kamil Banach – zwycięzca XXVI OWE, absolwent Wydziału Leśnego SGGW.

Agnieszka Kowalewska/Departament Ochrony Środowiska

facebook