Dodana: 13 listopad 2017 08:35

Zmodyfikowana: 14 listopad 2017 07:59

W podlaskich szkołach ruszyły szkolenia o znaczeniu pszczół dla człowieka i gospodarki

Będzie ich osiem, a pierwsze odbyły się w poniedziałek, 13 listopada. Szkolenia obejmujące wykład z prezentacją multimedialną zorganizowane zostały z inicjatywy samorządu województwa podlaskiego (Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich) i są jednym z elementów działalności tworzonego Społecznego Zespołu do spraw Aktywizacji Pszczelarstwa.

Ilustracja do artykułu 0x0 (2).jpg

Jak wynika z ogólnopolskich danych – Podlaskie jest na ostatnim miejscu w kraju, jeśli chodzi o liczbę pszczół – stąd inicjatywa, by próbować to zmienić. Społeczny Zespół ma być organem opiniodawczo – doradczym Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie konsultowania i opiniowania spraw, dotyczących problemów związanych z pszczelarstwem, a także będzie wspomagał pracę Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa.

Głównym celem działalności Zespołu będzie wspieranie podlaskiego pszczelarstwa poprzez nadanie pszczelarstwu właściwej rangi w społeczeństwie i rolnictwie oraz dbałość o jego rozwój w województwie.

Szkolenia w szkołach zawodowych województwa to pierwsze z cyklu planowanych zajęć. Zajęcia pn. „Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki” zakończone będą testem. Uczniowie biorący udział w teście, którzy zdobędą największą ilość punktów, zostaną zaproszeni w grudniu do siedziby UMWP na posiedzenie, w którym będzie uczestniczył Marszałek Województwa Podlaskiego i przedstawiciele wszystkich związków i stowarzyszeń pszczelarskich działających w województwie podlaskim. Podczas spotkania zostaną wręczone przez marszałka nagrody rzeczowe.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ośmiu szkołach na terenie województwa podlaskiego w następujących terminach:

- 13 listopada w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostrożanach oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce,

- 14 listopada w Zespole Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie,

- 20 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach,

- 21 listopada w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku.

Poza tym Zespół będzie miał za zadanie wspierać działania Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Komisji Rolnictwa i Organizacji Pszczelarskich w regionie poprzez zagadnienia służące rozwiązywaniu problemów pszczelarskich, wynikające z wiedzy i doświadczenia członków Zespołu, a w szczególności:

- promocję pszczelarstwa w lokalnej społeczności i w całym regionie,

- wspieranie tradycyjnej gospodarki pasiecznej poprzez nowoczesną opiekę weterynaryjną, fachowe poradnictwo i marketing,

- konsultowanie różnych form wsparcia pszczelarstwa poprzez instytucje realizujące programy unijne,

- ścisłą współprace z Inspekcją Weterynaryjną w celu poprawy zdrowotności rodzin pszczelich,

- powszechną edukację rolników, stosujących środki ochrony roślin, o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki rolniczej,

- edukacja młodzieży i zachęcanie do prowadzenia pasiek,

- zachęcanie do uprawy roślin oraz nasadzeń drzew i krzewów przyczyniających się do poprawy pożytków pszczelich.

__________________________________________________

Plan szkolenia:

  1. Znaczenie pszczół w przyrodzie i rolnictwie – (zapylacze, wskaźnik czystości środowiska, wzrost produkcji nasion i owoców) 
  1. Biologia rodziny pszczelej w ciągu roku (jesień, zima, wiosna, lato)

- skład osobniczy (matka pszczela, robotnice, trutnie)

- długość życia;

- prace wykonywane przez pszczoły robotnice

- porozumiewanie się pszczół 

  1. Produkty pszczele i ich zastosowanie w życiu człowieka

- miód;

- pyłek kwiatowy i pierzga;

- wosk;

- propolis (kit pszczeli);

- mleczko pszczele

- jad pszczeli 

  1. Budowa ula – prezentacja nowoczesnego ula i znaczenie poszczególnych jego części 
  1. Test wiedzy

 (opr.mk)

Fot. Pixabay

Pliki do pobrania

facebook