Dodana: 7 luty 2018 12:25

Zmodyfikowana: 7 luty 2018 12:25

Umowa na doświadczalnictwo dla odmian roślin uprawnych

We wtorek, 6 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa w ramach której powierza się Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie wykonanie doświadczeń z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru i ich udokumentowanie pod kątem dostosowania do uprawy na terenie województwa podlaskiego.

Ilustracja do artykułu DSC_0063.JPG

Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie reprezentował dyrektor Bronisław Puczel. Województwo Podlaskie, w którego imieniu działa Zarząd Województwa Podlaskiego, reprezentowany był przez Stefana Krajewskiego Członka Zarządu Województwa Podlaskiego i Macieja Żywno Wicemarszałka Województwa Podlaskiego

Przeprowadzenie przedmiotowych badań jest elementem działalności samorządu w zakresie rolnictwa na terenie województwa podlaskiego, zaliczanym do zadań w zakresie modernizacji terenów wiejskich. Ustawa o nasiennictwie zakłada współpracę Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych z samorządem województwa w zakresie prowadzenia badań gatunków roślin o dużym znaczeniu gospodarczym. Wprowadzenie do uprawy nowych odmian związane jest z ryzykiem wystąpienia negatywnych reakcji na różne warunki klimatyczne, siedliskowe i czynniki agrotechniczne. Wyniki badań pomogą rolnikom w podjęciu decyzji gospodarczych dotyczących znajomości wartości gospodarczej odmiany. W latach poprzednich samorząd województwa także wspierał finansowo SDOO w Krzyżewie.

Źródło: Departament ROR UMWP

facebook