Dodana: 19 grudzień 2017 08:15

Zmodyfikowana: 19 grudzień 2017 08:15

Spotkanie Społecznego Zespołu do spraw pszczelarstwa

W niedzielę, 17 grudnia, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego spotkał się powołany przez marszałka Społeczny Zespół do spraw pszczelarstwa, którego zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie spraw związanych z pszczelarstwem oraz dbałość o jego rozwój w regionie.

Ilustracja do artykułu 3.jpg

Zespół będzie pełnił również funkcję opiniodawczą Komisji Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego. Skład zespołu obejmuje reprezentantów różnych instytucji, w tym w szczególności wszystkich organizacji pszczelarskich działających na terenie Województwa Podlaskiego.

Po spotkaniu odbył się wykład współorganizowany przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich, którego głównym tematem były „Choroby występujące u pszczół, przeciwdziałanie i ich zwalczanie”. Zajęcia prowadził lek. wet. Artur Arszułowicz. Podczas spotkania wręczono nagród uczniom - laureatom konkursu „Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki”, którzy uzyskali największą ilość punktów. Test wiedzy o pszczelarstwie zorganizowany był w 8 szkołach rolniczych na terenie województwa podlaskiego. Nagrody wręczył Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski. Dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy laureatom życzyli także wszyscy członkowie Społecznego Zespołu do spraw pszczelarstwa.

facebook