Dodana: 4 lipiec 2018 14:03

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2018 12:45

Samorządowcy podpisali umowy na realizację projektów w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

Remonty świetlic, wyposażenie placów zabaw, zakup komputerów do gminnych ośrodków kultury czy tworzenie siłowni „pod chmurką” – to tylko niektóre z inwestycji, które są realizowane dzięki Programowi Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Samorząd wygospodarował na ten cel ze środków własnych blisko 650 tys. zł. Pieniądze trafią do 70 podlaskich gmin w formie dotacji do przedsięwzięć, których głównym celem jest tworzenie miejsc integracji i aktywizacji lokalnych społeczności.

Ilustracja do artykułu program odnowy wsi-1610511.jpg

W środę, 4 lipca br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski podpisali umowy na realizację projektów z przedsatwicielami większości beneficjentów Programu.
Ale zanim procedurom stało się zadość, goście zgromadzeni na sali sejmikowej mieli okazję obejrzeć taneczne show w wykonaniu grupy Girls’squad. Zespół składa się z piętnastu dziewczynek, z których najmłodsza ma 9 lat, a najstarsza 14. Tańczą od roku, pod okiem Anna Rećko, a wszystkie uczą się w szkole podstawowej w Starej Kamionce (relacja foto z występu znajduje się TUTAJ).
Marszałek Jerzy Leszczyński dziękując młodym tancerkom za występ podkreślił, że właśnie takie inicjatywy jak umożliwianie organizacji zajęć edukacyjnych, sportowych czy właśnie tanecznych w małych miejscowościach jest jednym z celów Programu Odnowy Wsi. 

- Jest wiele  programów za pośrednictwem, których wspieramy obszary wiejskie, ale dzięki takim  małym grantom jak te z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego sołectwa mogą realizować  mniejsze, a też ważne przedsięwzięcia – mówił Jerzy Leszczyński – Przede wszystkim zależy nam aby dodatkowo pobudzić i zaktywizować nasze mniejsze miejscowości,  tworzyć miejsca integracji lokalnych społeczności.

Marszałek zwrócił też uwagę, że projekty zgłoszone do Programu są wnioskowane przez samych mieszkańców.
- To ludzie mieszkający w danej wsi czy miasteczku wiedza najlepiej co jest potrzebne dla podniesienia jakości życia społeczności, która przecież tworzą.

Członek zarządu Stefan Krajewski podkreślał, że celem nadrzędnym Programu jest aktywizacja obszarów wiejskich, a dofinansowanie, choć może nie tak duże jak przy innych projektach pozwala na podjęcie zadań, które nie otrzymały dotacji z innych źródeł.
- Wiemy, że wiele miejscowości liczyło na skorzystanie z wielofunduszowego wsparcia w ramach Leadera. Nie wszystkim się udało – mówił marszałek -  Zdajemy sobie sprawę z ilości potrzeb i wiemy, że nawet dużo większe kwoty byłyby dobrze wykorzystane.
W piątek (06.07) została też podpisana umowa w ramach dotacji z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego z burmistrzem Gminy Nowe Piekuty Markiem Kaczyńskim.

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego samorząd województwa realizuje po raz pierwszy. Skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania  jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji ) pokrywa gmina.
Do Programu zgłosiło się 70 gmin. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Co więcej, aby każdy z ubiegających się o dotację ją otrzymał, samorząd zwiększył pierwotnie zatwierdzony budżetu Programu o 150 tys. zł.

Kwota dofinansowania  z budżetu samorządu województwa to 646 917,18 zł, a  łączna szacowana wartość zadań wyniesie 1 704 822,88 zł.

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego koordynuje Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP

Zdjęcia w dużej rozdzielczości.

ak

Pliki do pobrania

facebook