Rolnictwo i Środowisko

Lista aktualności

 • Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  2015-01-27 13:06:13

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że przystępuje do naboru w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki (1-2%) z możliwością częściowego umorzenia na realizację projektów z zakresu:
  - monitorowania środowiska,
  - dostosowania do zmian klimatu,
  - zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

 • Prezes KRUS z wizytą u dostojnych Jubilatów

  Miniaturka artykułu
  2015-01-27 09:02:11

  Osobom uprawnionym do emerytury rolniczej po osiągnięciu 100 lat przysługuje specjalny miesięczny dodatek. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznaje świadczenie z urzędu, bez konieczności składania wniosku, po ukończeniu przez emeryta 100 lat. Do każdego dostojnego Jubilata Prezes Kasy kieruje również okolicznościowy list gratulacyjny z informacją o przyznaniu świadczenia.

 • Finał konkursu pamięci prof. Simony Kossak

  Miniaturka artykułu
  2015-01-23 07:59:39

  Andrzej Gawryluk z Hajnówki wygrał "Konkurs literacko - plastyczny pamięci prof. Simony Kossak". Drugie miejsce zajęła Anna Targońska z Zawad, a trzecie - Julia Zembrowska z miejscowości Tołcze.

 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Miniaturka artykułu
  2015-01-20 13:55:12

  Mieszkańcy Knyszyna  będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania  na  prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 • Międzynarodowe Targi Ekologiczne EKOEAST.eu - Białystok 12-13 maja 2012

  Miniaturka artykułu
  2015-01-20 13:41:47

  Międzynarodowe Targi Ekologiczne EKOEAST.eu to wydarzenie obejmujące szereg tematów kluczowych dla dzisiejszych czasów. Zlokalizowana w stolicy Zielonych Płuc Polski impreza skupia się na problematyce energii odnawialnej, reakcji na zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza, recyklingu, niwelowania szkodliwych efektów współczesnej cywilizacji, pokazując możliwości zgodnego z ekologią kształtowania przestrzeni życiowej.

 • Jeleń we wnykach

  Miniaturka artykułu
  2015-01-19 12:19:44

  Mimo, że wnykarstwo jest formą kłusownictwa, która, jak się wydawało, pomału przechodzi już do lamusa, to niestety ciągle zdarzają się incydentalne przypadki tej formy pozyskiwania dziko żyjących zwierząt.

 • Krzyżówka, wróbel czy gawron? Zimowe Ptakoliczenie 2015

  Miniaturka artykułu
  2015-01-19 12:16:32

  Nadchodzi kolejne Zimowe Ptakoliczenie. Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas zapraszamy w ostatni weekend stycznia (24-25.01) na spacery ornitologiczne w ramach Zimowego Ptakoliczenia. To coroczna akcja wzorowana na brytyjskim „Big Garden Birdwatch”, w której każdy może zanotować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza karmnik, ogród, skwer przed blokiem i okoliczny park.

 • Młodzi ekolodzy w Łomży

  Miniaturka artykułu
  2015-01-19 08:15:30

  Grupa uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych jako jedyna w Łomży, przystąpiła już na początku roku szkolnego do projektu "Podlaska Akademia Przyrody". W chwili obecnej dzieci na bieżąco biorą udział w specjalnie przygotowanych lekcjach i rozwijają swoje umiejętności czynnie włączając się w zaplanowane w projekcie konkursy. Celem głównym projektu jest podniesienie świadomości 500 dzieci z województwa podlaskiego nt. bioróżnorodności na przykładzie wilka.

 • Nowe rozwiązania w uprawie rzepaku

  Miniaturka artykułu
  2015-01-18 18:08:20

  O wprowadzaniu nowych rozwiązań do praktyki rolniczej w uprawie rzepaku w świetle integrowanej ochrony roślin dyskutowano na konferencji zorganizowanej 14 stycznia 2014 roku przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Celem konferencji było zachęcenie do zwiększenia powierzchni uprawy rzepaku w województwie podlaskim z jednoczesnym wdrażaniem nowoczesnych technologi.

 • Na Leśnej Dolinie i w Starosielcach będzie wyciętych 620 drzew

  Miniaturka artykułu
  2015-01-17 12:41:34

  Na odcinku 4 kilometrów ma zniknąć 620 drzew. Białostocka kolej porządkuje tereny wzdłuż torów.

facebook