Dodana: 4 marzec 2018 08:01

Zmodyfikowana: 4 marzec 2018 08:01

Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych

Burmistrz Wasilkowa zaprasza mieszkańców Gminy Wasilków do udziału w projekcie pn. „Poprawa jakości powietrza w Gminie Wasilków poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne”. Projekt polega na trwałej likwidacji pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 3030-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne.

Ilustracja do artykułu wasilkow.jpg

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, które jest dostępne do pobrania jako załącznik u dołu strony lub w Biurze Obsługi Interesanta i dostarczenie w terminie od 26.02.2018 – 23.03.2018 r. Zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wasilkowie.

Szczegółowe warunki naboru określa Uchwała Nr XXXIX/341/17 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wasilków na zadania służące ochronie powietrza:

  • Wnioskodawcy posiadają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością.
  • Wnioskodawcy zamieszkują daną nieruchomość i jednocześnie są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków.
  • Pod adresem nieruchomości, w której ma zostać zainstalowane ekologiczne źródło ciepła nie może być prowadzona działalność gospodarcza.
  • Właściciel/właściciele nieruchomości nie mogą posiadać zaległości w zapłacie podatków i innych opłat lokalnych wobec Gminy Wasilków.
  • Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 3 000 zł.

w 2018 r. Gmina przeznaczy na realizację projektu 150 tys. zł. oraz planuje powtórzyć działanie w roku 2019. 
Wymiana kotłów przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Gminie Wasilków.

Więcej

Pliki do pobrania

facebook