Dodana: 11 styczeń 2018 13:17

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2018 14:10

Pierwsi beneficjenci podpisali już umowy w ramach PO ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020

W środę 10 stycznia Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski podpisali w Suwałkach (i jedną umowę w Rajgrodzie) z beneficjentami pierwszych sześć umów o dofinansowanie z nowego naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020.

Ilustracja do artykułu IMG_1060.JPG

Za przyznane środki samorządy i firmy kupią sprzęt, zainwestują w rozwój turystyki i infrastrukturę plaż. Przypomnijmy, że w 2017 roku został ogłoszony pierwszy konkurs, który obejmował cztery działania związane z ochroną środowiska, wspieraniem rybaków i wspieraniem rozwoju lokalnego na który wpłynęło ponad 40 wniosków. Beneficjentami programu zostały między innymi samorządy: powiat augustowski, gminy Augstów i Bargłów Kościelny, Polski Związek Wędkarski Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach oraz firma „WI-TA”.

Obecny podczas podpisania umów Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego życzył beneficjentom powodzenia w realizacji projektów: – Sukcesem nie jest tylko złożenie wniosku i otrzymanie pieniędzy. Całkowity sukces jest wtedy, kiedy tych pieniędzy nie trzeba zwracać – podkreślił.

Projekty złożone przez samorządy dotyczyły głównie inicjatyw lokalnych, związanych z zagospodarowaniem brzegów jezior, miejsc publicznych na terenie gminy, zakupem sprzętu.

W pierwszym naborze najwięcej wniosków wpłynęło na przedsięwzięcia związane ze wspieraniem różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim (16) oraz propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego (17).

Beneficjentami zostali:                                  

  1. Powiat Augustów – Rozwój infrastruktury w Zespole Placówek Młodzieżowych;
  2. Gmina Augustów – Utworzenie miejsca rekreacji w Turówce;
  3. Gmina Bargłów Kościelny – Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych;
  4. Polski Związek Wędkarski – zakup samochodu z izotermą i agregatem chłodniczym;
  5. Przedsiębiorstwo „WI-TA”- Rozwój pensjonatu Żagielek;
  6. LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” – Koszty bieżące i aktywizacja.
facebook