Dodana: 11 wrzesień 2017 15:45

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2017 14:39

OR KRUS w Białymstoku informuje o zmianie kwot przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2017 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Ilustracja do artykułu field-196173_960_720.jpg

Od 1 września 2017 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.954 zł 50 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.486 zł 90 gr.

 

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 sierpnia 2017 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2017 r. (4.220 zł 69 gr).

 

Więcej informacji o zawieszeniu (zmniejszeniu) emerytury/renty rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę dostępnych jest na stronie www.krus.gov.pl.

           

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

 

                                                                                     

 źródło: KRUS odz. Białystok 

fot.pixabay

 

 

 

 

 

 

 

facebook