Dodana: 13 marzec 2018 16:37

Zmodyfikowana: 13 marzec 2018 16:45

Okolica, Instytut Działań Miejskich i OWOP zajmą się edukacją ekologiczną i aktywnością prośrodowiskową

Trzy organizacje - Stowarzyszenie "Okolica", Fundacja "Instytut Działań Miejskich i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - podpisały dziś, 13 marca z Wicemarszałkami Województwa Podlaskiego Anna Naszkiewicz i Maciejem Żywno umowy na działania z zakresu edukacji ekologicznej i aktywności prośrodowiskowej.

Ilustracja do artykułu Attachment10.jpeg

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zostały ogłoszone w styczniu br. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę pod koniec lutego o udzieleniu dotacji organizacjom, które zostały w tym konkursie wyłonione. Dziś, z trzema z tych organizacji, podpisano umowy.

- Bardzo się cieszymy że te umowy podpisujemy z organizacjami pozarządowymi, które są bliżej ludzi i mogą kształtować podejście obywateli do ekologii. I bardzo fajnie się te działania przeplatają - dotyczą i ochrony przyrody, i edukacji ekologicznej, jest również konkurs regrantingowy. Gratulujemy! Uzupełniacie Państwo ofertę takich podmiotów jak parki krajobrazowe - powiedziała wicemarszałek Anna Naszkiewicz

- Gratuluję też tego, że te projekty, które będą realizowane, łączą miasto Białystok z aglomeracją, z okolicznymi gminami, co pokazuje, że miasto tętni nie tylko w swoich granicach, ale i okolicy. A kiedy społecznicy zajmują sie edukacją ekologiczną, to jest ona od serca i mocno trafiająca do mieszkańców nie tylko Białegostoku, ale i okolicznych miejscowości - dodał wicemarszałek Maciej Żywno.

Prezes Stowarzyszenia "Okolica" Małgorzata Grabowska-Snarska, Piotr Kempisty z Fundacji "Instytut Działań Miejskich" i Katarzyna Łotowska, prezes OWOP opowiedzieli o planowanych działaniach.

Stowarzyszenie „Okolica” – dotacja w wysokośc 4 420 zł na edukację ekologiczną i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.
Działania zostaną przeprowadzone na terenie lasu turczyńskiego, zlokalizowanego na obrzeżach miasta Białegostoku, na terenie gminy Choroszcz. Teren lasu znajduje się między osiedlem Nowe Miasto, Kleosinem a Turczynem.
W ramach zadania zrealizowane zostaną 3 warsztaty edukacyjne przyrodnicze, poprowadzone przez specjalistów oraz dwa działania przeprowadzone podczas corocznie organizowanego przez Stowarzyszenie Pikniku Ekologicznego w ramach Dni Sprzątania Świata 2018 ( trzecia sobota września) na tzw. strzelnicy w lesie turczyńskim.
1. Warsztat przyrodniczy "Podkolan biały-nieznany storczyk lasu turczyńskiego"
2. Warsztat przyrodniczy "Takie małe a takie ważne- rola owadów i pajęczaków w ekosystemach leśnych"
3. Warsztat przyrodniczy "Porosty ! ... i jak się nie zgubić w lesie"
4. Quiz przyrodniczy "Co by było gdyby ... nie było lasu"
5. Konkurs przyrodniczy "Poznaj - odwzoruj ... i zjedz" .


Fundacja „Instytut Działań Miejskich” – dotacja w wys. 17 750 zł na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego.
Białostocki Festiwal EkoIdei - kolejna edycja festiwalu poświęconego edukacji ekologicznej, propagowaniu najnowszych idei w zakresie ochrony środowiska oraz stylowi życia służącemu człowiekowi, przyrodzie i lokalnej gospodarce.
Tematem tegorocznej edycji będzie promowanie trendów i rozwiązań pozwalających ograniczyć produkcję śmieci w gospodarstwach domowych oraz pokazujących wpływ odpadów na środowisko . Temat tegorocznej edycji Festiwalu "mniej śmieci" wpisuje się także w społeczny trend "zero waste" obejmujący m.in. sposoby życia i prowadzenia gospodarstwa domowego tak, aby nie wytwarzać znacznej ilości odpadów.
W ciągu kilku dni w stolicy Województwa Podlaskiego i największym mieście regionu -Białymstoku, mieszkańcy reprezentujący wiele grup społecznych i wiekowych, będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, pokazach filmowych (także w plenerze), akcjach społecznych, wykładzie, dyskusji, spacerach przyrodniczych oraz będą odbiorcami kampanii edukacyjno-informacyjnej poświęconej tematyce „życia bez śmieci".
Wśród działań Fundacja zaplanowała, m.in.:
-Mini-kampanie edukacyjno-informacyjna nt. ekologii w domu’
- Akcję "Tu lejemy wodę (z kranu)"
- Sadzenie drzew,
- Sprzątanie rzeki Białej;
- Warsztaty kuchni ekologicznej i wytwarzania kosmetyków ekologicznych,
- Spacery z psem i spacery ornitologiczne;
- Otwarcie "Hotelu dla pszczół".


Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – dotacja w wys. 30 tys. zł na podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.
Zadanie polega na wspieraniu organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego poprzez konkurs grantowy oraz ścieżkę wsparcia animacyjnego i edukacyjnego. Konkurs będzie ogłoszony dwukrotnie - w związku z doświadczeniem konkursu zeszłorocznego, gdzie działania podejmowane przez konkretne organizacje inspirowały do kolejnych, z zastrzeżeniem że dany podmiot będzie mógł tylko raz pozyskać dofinansowanie działań.
Działania informacyjne i edukacyjne będą prowadzone w całym regionie (w 4 miastach odbędą się spotkania). Animator będzie przez cały czas świadczył wparcie w zakresie obsługi generatora. Zadanie będzie realizowane na terenie miast z terenu Województwa Podlaskiego;
Projekty, na które zostaną przekazane środki będą mogły:
1) dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni w przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
2) wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
3) obejmować działania związane z monitoringiem, inwentaryzacją i ochroną zadrzewień, w szczególności przed negatywnymi skutkami intensywnego ruchu drogowego i presji inwestycyjnej, w miastach z terenu Województwa podlaskiego;
4) popularyzować założenia Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w zakresie ochrony naturalnego i kulturowego dziedzictwa, planowania przestrzennego i kształtowania środowiska;
5) promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy.
Odbiorcami zadania bezpośrednio będą:
- organizacje pozarządowe z terenu województwa podlaskiego - ok. 16 podmiotów
- liderzy lokalni, animatorzy społeczni uczestniczący w warsztatach - min. 40 osób
Ponadto odbiorcami zadania będzie ok. 200 osób - odbiorców i uczestników projektów i inicjatyw na rzecz ochrony wartości przyrodniczych i walorów krajobrazowych województwa podlaskiego oraz edukacji ekologicznej realizowanych przez odbiorców bezpośrednich.

Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony już w kwietniu, nabór odbędzie sie w maju.

(at, art)

facebook