Dodana: 23 październik 2017 21:20

Zmodyfikowana: 23 październik 2017 21:25

Konferencja w Łomży: Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku

Jaka powinna być wspólna polityka rolna Unii Europejskiej po roku 2020 debatowali rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb i związków rolniczych w Łomży w poniedziałek, 23 października. W konferencji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski. Była to jedna z czterech konferencji, jakie w całej Polsce na ten temat zostały lub zostaną przeprowadzone.

Ilustracja do artykułu IMG_6006.JPG

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich” zaplanowała 4 konferencje pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”. Konferencje skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Omawiana tematyka jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

Podobna konferencja odbyła się już w województwie dolnośląskim (12 października), a po konferencji podlaskiej planowane są jeszcze w Gorzowie wielkopolskim (województwo lubuskie) - 25 października i w Rzeszowie (województwo podkarpackie) - 27 października.

Ramowy program konferencji obejmuje następującą tematykę:
Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej –ważniejsze etapy rozwoju WPR
Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020
Przegląd najważniejszych propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2020 +.


Zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele związków rolniczych i organizacji,opracowuje strategię rozwoju rolnictwa w województwie podlaskim. Opracował diagnozę i przygotowuje się do analizy wyników i wskazania kierunków gdzie lokowane powinny być środki. W następnym roku analiza zostanie przesłana do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a po akceptacji do Brukseli, aby mogła być uwzględniona przy tworzeniu nowej polityki rolnej.


Operacja realizowana w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

facebook