Dodana: 23 styczeń 2018 15:35

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2018 15:35

Już można składać wnioski do KSOW

Jak wypełniać formularz wniosku o wybór operacji? Jak stworzyć opis spójny z celami operacji? Co wchodzi w zakres oceny formalnej i warunków wyboru projektów w konkursie nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich?

Ilustracja do artykułu SAM_5936.JPG

Aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim zorganizował cykl Szkoleń. Odbyły się one w Suwałkach, Białymstoku i w Łomży w terminach 17-19 stycznia 2018 r.

W szkoleniu udział wziął m. in. Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, który zachęcił wszystkich, komu bliskie są sprawy rozwoju obszarów wiejskich do spróbowania swych sił w naborze. Marszałek zwrócił uwagę, że warto składać swe propozycje, bo dzięki aktywności partnerów KSOW możemy w realny sposób wpływać na jakość życia na wsi, wymieniać się doświadczeniami oraz poszukiwać sprawdzonych rozwiązań do wykorzystania w naszych realiach.

Spotkania prowadzili pracownicy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich, którzy omawiali praktyczne aspekty wypełniania wniosku oraz zapoznawali uczestników szkolenia z informacjami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie – odnosząc się również do najczęściej popełnianych błędów.

4 stycznia ogłoszony został konkurs nr 2/2018 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan operacyjny na lata 2018-2019, z terminem składania wniosków o wybór operacji od dnia 22 stycznia do dnia 6 lutego r. Województo podlaskie ma przyznaną alokację w łącznej wysokości 640 tys. zł, która może być wykorzystana na nieinwestycyjne – tzw. „miękkie” przedsięwzięcia typu szkolenia, wyjazdy studyjne, konferencje, warsztaty, publikacje służące realizacji celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Warto wspomnieć, że inicjatywy, które dotyczą co najmniej czterech województw mogą być zgłaszane również do Jednostki Centralnej KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego o/Warszawa), który dysponuje budżetem na poziomie 9,5 mln zł.

Pierwszym warunkiem uzyskania wsparcia jest zarejestrowanie się jako Partner KSOW w bazie danych. Partnerzy mogą otrzymać nawet 100% refundacji poniesionych wydatków w ramach przyznawanej dotacji. Wnioski można składać od 22 stycznia do 6 lutego br.

Więcej informacji na stronach: ksow.wrotapodlasia.pl oraz podlaskie.ksow.pl.

facebook