Dodana: 11 wrzesień 2017 15:45

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2017 12:47

Dożynki w Perlejewie. Dziękowanie Bogu za szczodrość plonów, ludziom wsi za ciężką pracę (video)

Dożynki Diecezjalno-Wojewódzkie w Perlejewie stały się wydarzeniem wyjątkowym. Po raz pierwszy wojewódzkie Święto Plonów organizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego połączone zostały z Dożynkami Diecezji Drohiczyńskiej. Organizatorami byli więc w tym roku zarówno marszałek województwa Jerzy Leszczyński, jak również Ks. Bp Prof. Tadeusz Pikus.

Ilustracja do artykułu IMG_6516.JPG

Uroczystości rozpoczęły się od Liturgii w Cerkwii św. Mikołaja w Grodzisku, pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski Abp. Sawy. Msza katolicka odprawiona została w plenerze na placu tuż obok Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie. Mszy św. przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus.

Podczas tegorocznego Święta Plonów nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się chlebem, pięknych wieńców dożynkowych, konkursów z nagrodami, przygotowanych przez wystawców. Na początku części oficjalnej uroczystości przedstawiono tegorocznych starostów dożynkowych, którymi zostali Barbara i Jacek Żero oraz Joanna i Krzysztof Korol. Starostowie dożynkowi przekazali chleb Marszałkowi Województwa Podlaskiego, który następnie przełamał się chlebem z uczestnikami uroczystości.

Na uroczystości dożynkowe przybyli przedstawiciele rządu i parlamentu, samorządowcy i politycy, duchowni prawosławni i katoliccy oraz główni bohaterowie święta - rolnicy z województwa podlaskiego, warszawskiego i lubelskiego (z terenu diecezji drohiczyńskiej). Można było wśród gości zauważyć Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL, Marka Sawickiego, byłego ministra rolnictwa, Jacka Boguckiego, obecnego wiceministra rolnictwa, Jana Zabielskiego, wicewojewodę podlaskiego, Stefana Krajewskiego, członka zarządu województwa, radnych wojewódzkich oraz starostów siemiatyckiego, monieckiego i bielskiego.

Prezydent Andrzej Duda objął Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi w 2017 roku. Poprzez to szczególne wyróżnienie Prezydent RP w imieniu państwa i narodu wyraził głęboki szacunek i wdzięczność za pracę rolników polskich (list Prezydenta Andrzeja Dudy poniżej w załączniku). Listy przesłali również Wicepremier Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

- Uroczystości dożynkowe to radosne zwieńczenie całorocznego trudu rolniczej pracy. Dla mnie osobiście, to święto jest w tym roku szczególne – wraz z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Drohiczyńskim Tadeuszem Pikusem zorganizowaliśmy je w miejscowości z której pochodzę. To tutaj, w Perlejewie, byłem ochrzczony, wychowywałem się i chodziłem do szkoły. Tu przez wiele lat był mój dom. Dlatego rozpoczynając te uroczystości, staję przed Wami, jak przed rodziną, aby podziękować Bogu za szczodrość plonów, a ludziom podlaskiej wsi za ciężką pracę. Jestem także wdzięczny Jego Eminencji Sawie, Zwierzchnikowi Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Metropolicie Warszawskiemu i Całej Polski, za to, że zechciał odprawić nabożeństwo i wziąć udział w naszych uroczystościach - powiedział gospodarz uroczystości Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Ks. bp. Tadeusz Pikus Ordynriusz Drohiczyński pogratulował marszałkowi Leszczyńskiemu zorganizowania Dożynek i pozdrowił wszystkich zebranych:
- Cieszę się, że razem możemy świętować zebranie plonów z tej ziemi, by nie zabrakło nikomu chleba - powiedział bp. Tadeusz Pikus i przytoczył opowieść o rolniku, którego spotkał kardynał Stefan Wyszyński, a który siał zboże podczas wojny, nie wiedząc, czy będzie mógł zebrać plony. Siał jednak, bo jeśli nie on, to kto inny zbierze, pod warunkiem, że będzie wcześniej zasiane.
- Skorzystałem z zaproszenia i jestem ze swoją drużyną. Pokój wszystkim! - powiedział z kolei abp. Sawa - To ważny dzień w życiu społeczności, w życiu narodu.

Abp. Sawa odznaczył Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia.

 

Przyznane również zostały odznaki honorowe "Zasłużony dla Rolnictwa", które 24 osobom przyznał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymali je: Barańczuk Jerzy, Bondarczuk Sławomir, Bujno Bożena, Giedrojć Romuald, Gorochowicz Tomasz, Kalinowski Wiesław Feliks, Koc Andrzej, Korol Krzysztof, Krzyżanowski Paweł, Kulesza Adam, Lasota Marcin, Łagoda Krystyna, Malinowski Marian, Przystupa Andrzej, Puczyński Jan, Putko Aleksander, Sokołowski Krzysztof, Stocki Aleksander, Szajkowski Andrzej, Twarowski Bogdan, Uchan Kamil, Wisłocki Adam, Zalewski Zbigniew, Żero Jacek.  

Podczas nabożeństw oraz podczas przejazdu na plac przy kościele można było podziwiać wieńce dożynkowe. Specjalna komisja oceniła je i wybrała najładniejsze.

W konkursie na najpiękniejsze wieńce dożynkowe, w kategorii wieńców tradycyjnych nagrody otrzymali:
I miejsce - wieniec z miejscowości Sawice Dwór
II miejsce - wieniec z miejscowości Knychówek
III miejsce - wieniec Zespołu Nowina z gminy Mielnik

W kategorii wieńców współczesnych nagrodzone zostały wieńce:
I miejsce - wieniec z miejscowości Sarnaki
II miejsce - wieniec z miejscowości Zembrów
III miejsce - wieniec Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

Zdaniem oceniającej wieńce komisji zostały wykonane z materiałów według dawnej polskiej tradycji, a współczesne - dodatkowo wyróżniają się ciekawymi kompozycjami z atrybutami religijnymi i patriotycznymi.

Podczas uroczystości dożynkowych wręczone zostały Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego została przyznana:

- Krzysztofowi Radziszewskiemu, Wójtowi gminy Gminy Perlejewo;

- Janowi Zalewskiemu, Staroście Powiatu w Siemiatyczach;

- Wojciechowi Borzym, Burmistrzowi Miasta Drohiczyn, inicjatorowi założenia Stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Biebrzy”, Prezesowi Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin;

- Mirosławowi Angielczykowi, Właścicielowi firmy „Dary Natury” a także „Ziołowego Zakątka” i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, w którym szkoli młode pokolenia zbieraczy ziół;

- Sergiuszowi Martyniukowi, włascicielowi firmy Pronar Narew, największego obecnie w kraju i liczącego się w Europie producenta ciągników, maszyn rolniczych i komunalnych i kół tarczowych, zatrudniającego ok. 1800 pracowników (Sergiusz Maryniuk odbierze odznakę w późniejszym terminie).

O przyznanie wszystkich tych Odznak wnioskował Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego. 

Odbyło sie również podsumowanie konkursu "Żniwa mogą być bezpieczne". Pierwszą nagrodę, ufundowaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego, za najbardziej bezpieczne gospodarstwo, zdobył Paweł Radziszewski z miejscowości Twarogi Wypych w gminie Perlejewo. Druga nagroda, ufundowana przez OIP Białystok trafiła do Zdzisława Łempickiego z miejscowosci Lubieszcze, gmina Brańsk, a trzecia, ufundowana przez OR KRUS Białystok - do Pawła Sugiero z miejscowości Krupice w gminie Siemiatycze.

Komisja w czasie tegorocznych żniw przeprowadziła 321 wizytacji prac polowych i transportu płodów rolnych, w których uczestniczyło 403 rolników i członków ich rodzin.

Uhonorowani laureaci konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”: Państwo Maria i Jan Wojtkowscy – zajęli III miejsce w etapie wojewódzkim konkursu.

Kolejna związana z nagrodami i odznaczeniami część uroczystości była związana z plebiscytem Gazety Współczesnej - „Strażak PSP 2017 roku, Strażak OSP 2017 roku oraz Jednostka OSP 2017 roku. Plebiscyt trwał do końca sierpnia a zwycięzców wybrali czytelnicy. 

Zwycięzcą plebiscytu w kategorii „Strażak PSP 2017 roku” został sekcyjny Błażej Masiewicz.

Miejsce II w plebiscycie „Strażak PSP 2017 roku” zajął strażak Michał Chałko.

III miejsce w plebiscycie w kategorii „Strażak PSP 2017 roku” przypadło starszemu sekcyjnemu Emilowi Kobusowi ( nagrodę w jego imieniu odebrał Komendant jednostki PSP w Bielsku Podlaskim Waldemar Kudrewicz).

Zwycięzcą plebiscytu w kategorii „Strażak OSP 2017 roku” został Tomasz Szcześniak.

Laureatem miejsca II w plebiscycie w kategorii „Strażak OSP 2017 roku” został Grzegorz Kisiel.

Laureatem miejsca III w kategorii Strażak OSP Roku 2017 został Mateusz Hodun.

Natomiast tytuł Jednostki OSP Roku 2017 otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Brańska.

Gratulacje wszystkim nagrodzonym złożył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Wydarzenia związane z dożynkami uzupełniały występy zespołów folklorystycznych, atrakcje związane z wystawą płodów rolnych, stoiska przedsiębiorców i instytucji związanych z rolnictwem, degustacje regionalnych produktów, stanowisko "zdrowotne", gdzie można zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, pokazy ratownictwa medycznego, występy zespołów ludowych, plebiscytu "Strażak Roku" (org. Polskapress), konkursu na najpiękniejsze stoisko Dożynek i wiele innychi. A zwieńczeniem wieczoru w Perlejewie był koncert Janusza Laskowskiego.

(at)

Zobacz fotoreportaż z Dożynek: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/fotoreportaze/dozynki-wojewodzko-diecezjalne-w-perlejewie.html?vid=522345 

facebook