Dodana: 2 czerwiec 2018 21:36

Zmodyfikowana: 2 czerwiec 2018 21:38

Wicemarszałek Maciej Żywno podpisał umowę na wsparcie OSP w gminie Supraśl

VIII edycja Pikniku Militarnego, który tradycyjnie odbywa się w Ogrodniczkach (gmina Supraśl) stała się też okazją do sfinalizowania i podpisania umowy na wsparcie finansowe jakie Samorząd Województwa Podlaskiego udzielił gminie Supraśl na doposażenie OSP. W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego umowę z burmistrzem Supraśla Radosławem Dobrowolskim podpisał Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Maciej Żywno.

Ilustracja do artykułu podpisanie umowy z burmistrzem Suprasla przez Wicemarszalka Macieja Zywno.JPG

W tym roku z budżetu województwa podlaskiego na dofinansowanie OSP w Podlaskiem trafi aż 800 tys. zł, najwięcej w historii. Gmina Supraśl zyska dzięki temu dofinansowanie na działające na jej terenie jednostki OSP w wysokości 10 tys. zł.

W ramach dotacji strażacy mogą znacząco poprawić jakość swojego sprzętu, np. kupić specjalistyczną odzież ochronną: ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, hełmy itp., ale też kupić drobny sprzęt ratowniczo - gaśniczy, służący do zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (defibrylatory, motopompy, pilarki ratownicze, wentylatory oddymiające itp.).

Kwota przeznaczana z budżetu województwa na potrzeby OSP jest systematycznie zwiększana. W budżecie województwa na 2016 rok zabezpieczono na ten cel 200 tys. zł. Wsparcie otrzymały wówczas 62 jednostki samorządowe. W ubiegłorocznym budżecie województwa (2017 r.), na taką pomoc zabezpieczono dwukrotność kwoty poprzedniej - 400 tys. zł. - wtedy dotację otrzymało 101 samorządów - wszyscy wnioskujący.

facebook